Intergenererationellt lärande

Intergenererationellt lärande

En annan del av forskningsprojektet kring äldres digitala vardag, handlar om det mer informella lärandet mellan generationer och där äldre lär sig om digitala medier av barn och barnbarn.

– I de intervjuer jag gjort kan jag se ett klart utbyte av kunskap mellan generationer, barn och barnbarn har en central roll, säger universitetslektor Carolina Martinez vid Malmö universitet.

Konkreta problem

Liksom Dino Viscovi, är Carolina Martinez mitt uppe i insamling av data, och hon har just avslutat ett stort antal intervjuer med äldre personer i Skåne. Hon har fokuserat på vad som sker i vardagslivet i lärandet mellan generationer, och hon tittar på det informella lärandet i en familj och vad det är som gör att äldre personer utvecklar digital kompetens.

– Ofta handlar det om att man behöver hjälp med konkreta problem och då sker det som en vardaglig, naturlig interaktion där fokus ligger på att lösa problemet. Då är det ju ingen som tänker på situationen som en lärsituation, och kanske vill den äldre inte påminna om att de vill lära sig. Och på sätt och vis har man ju då avvisat ett tillfälle att lära, säger Carolina Martinez som i sin kommande analys ska titta närmare på just dessa möjligheter mellan generationer.

Redan nu kan Carolina Martinez konstatera att barn och barnbarn spelar en stor och viktig roll när det gäller framförallt mobiltelefonen. När det handlar om de mer tekniska bitarna kring datorn är det ofta någon annan med mer tekniska kunskaper som hjälper till.

Carolina Martinez
universitetslektor vid Malmö universitet

– Man får hjälp med olika saker av olika personer. Om det till exempel handlar om att lära sig om vad fake news är, är det mindre troligt att ett barn eller barnbarn ska hålla en teoretisk föreläsning. De hjälper mer till med de praktiska nödvändigheterna i vardagslivet, de konkreta problemen.

Möte

Bland de intervjuade varierar upplevelsen av att få hjälp med digitala problem av familjemedlemmar. En del vill visa hänsyn och inte vara en belastning, andra upplever det som positivt och självklart. En del upplever att barnbarnen är för snabba och svåra att lära av, medan andra framhåller att barnbarnen förstår deras behov och är pedagogiska.

– Det finns också de som berättar om en social tillvaro kring det digitala där de genom att spela spel tillsammans lär sig av de allra yngsta, säger Carolina Martinez som menar att lärande och möten mellan generationer är en positiv upplevelse för de yngre också.

– Många av de äldre upplever att de yngre barnen tycker det är roligt att visa vad de kan, och att de gärna vill lära sin mor- eller farförälder detta. Och att vara ett stöd för de äldre blir ju ett medvetandegörande för de yngre också.

FAKTA
Forskningsprojektet om äldre, digitala medier och lärande, är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet och högskolan i Jönköping. Professor Tobias Olsson vid Malmö universitet är projektledare, och projektet pågår 2018 – 2021.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet