noll27 nr 1 2020 – Äldre och bibliotek

År 2028 beräknar SCB att jämfört med 2018 är det 309 000 fler personer i Sverige som är 65 år och äldre. Allra mest kommer antalet personer över 80 år att öka.
I detta nummer av noll27 kan du bland annat läsa om vad senaste SOM-undersökningen säger om äldre på bibliotek, om aktuell forskning kring äldre och digital teknik, och om betydelsen av lärande mellan generationer.

Du kan också läsa om den danska tankesmedjan Fremtidens biblioteker som aktualiserat intresset för målgruppen äldre på bibliotek i Danmark, om biblioteket i danska Hilleröd som har ett stort utbud av på arrangemang för äldre, och om biblioteken i danska Stevn där samarbete med äldreomsorgen når fler.

noll27 har också besökt biblioteken i Uppsala som har äldre i fokus, ett sakbibliotek för äldre i Borås och en volontärverksamhet i Göteborg. Dessutom kan du läsa om en aktuell rapport om tjänsten Boken kommer, och om verksamheten med läsombud och frivilliga högläsare.

Inledningstexten är skriven av Margareta Lundberg Rodin, profilen heter Bengt Källgren och kåserar gör Barbro Westerholm.

Ladda ner noll27 nr1 som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet