Volontärer gör samhällsnytta

Volontärer gör samhällsnytta

De flesta bibliotek i landet erbjuder service som läxhjälp och språkkafé, men servicen hade varit svår att erbjuda om inte volontärerna ryckt in. Och deras insatser har utvecklats till ett riktigt win-win-koncept.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig att få möta de här människorna, som jag aldrig annars skulle ha mött. Det är mycket bättre att vara här än att sitta hemma och glo på fyra väggar och det ger mycket vidare perspektiv än att titta på tv, säger Lennart Andersson en av volontärerna på biblioteken i Majorna och Linnéstaden i Göteborg.

Volontärkollegan Bertil Norrlind håller med. Att få komma till biblioteket och hjälpa till med att träna svenska eller lösa läxuppgifter betyder mycket.

– Folk stannar en på stan och pratar för att de känner igen en härifrån. Även vi volontärer har blivit en fin liten grupp som ses och umgås, berättar han.

Lennart Andersson och Bertil Norrlind har varit verksamma längst i den grupp av drygt trettio volontärer som arbetar i stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné. Deras uppgift är att finnas på biblioteket de dagar det erbjuder möjlighet att träna på svenska. Det gör man på Majornas bibliotek på måndagarna. På torsdagarna erbjuder Linnéstadens bibliotek möjlighet att träna svenska samt mer individuell läxhjälp. Det finns också volontärer som högläser på äldreboenden runt om i stadsdelen.

– Den här verksamheten är så bra och fin. Volontärerna är så kunniga och har så stor kompetens. Det stärker båda parter, säger Helena Jannert, enhetschef för biblioteken i Majorna-Linné.

Outnyttjad resurs

Stadsdelen arbetar systematiskt med sin volontärverksamhet. Marcus Erlandsson är psykolog och deltidsanställd volontärsamordnare. Det är till honom man hör av sig om man är intresserad av att arbeta som volontär. Han arbetar på hälsofrämjande- och förebyggandeenheten för äldre, och det är främst äldre personer som blir volontärer. Han håller med Helena Jannert om att verksamheten är ett väldigt bra sätt att tillgodose flera målgrupper samtidigt.

– När många har varit lediga pensionärer i ungefär ett år känner de att de vill göra något av sin tid. De vill ge tillbaka till samhället, göra nytta och det gör de verkligen. Volontärerna håller på så länge de tycker att det är kul, en del kanske tar en paus och kommer tillbaka. De är otroligt uppskattade, säger Marcus Erlandsson.

Frivilliga insatser – en del av verksamheten

Före 2015 var volontärverksamheten i stadsdelen enbart inriktad på insatser inom äldreomsorgen. Men i samband med den stora flyktingvågen ökade antalet volontärer kraftigt eftersom det var många som ville hjälpa till och göra en insats. Det var också då som samarbetet med biblioteket inleddes.

– Volontärverksamheten var då organiserad via en träffpunkt här på Chapmans torg och lokalerna låg vägg i vägg med biblioteket, så det var naturligt att vi började samarbeta och vi är väldigt nöjda över samarbetet med biblioteket och personalen här. Det är aldrig några problem, berättar Marcus Erlandsson.

Vid årsskiftet 2018 övertog stadsdelen ansvaret för volontärsamordningen och det har funnits flera fördelar med det. För Helena Jannert och biblioteket är det en stor trygghet att det är just stadsdelsförvaltningen och Marcus Erlandsson som har ansvaret för volontärerna.

– Marcus intervjuar volontärerna och ser vilka uppdrag som kan passa. Det är en trygghet för oss och strukturen gör att de blir väl omhändertagna. Marcus har uppföljningssamtal och de kan vända sig till honom om det skulle vara något. För mig hade det varit en omöjlighet att ha uppföljningssamtal med volontärerna, det skulle jag inte ha tid till, säger hon.

Volontärernas insats har blivit en del av verksamheten och den service som biblioteket gärna vill erbjuda. Utan volontärerna hade det inte varit möjligt.

– Vi har i uppdrag att ha en bra verksamhet, men utan volontärerna hade vi inte haft råd att erbjuda den här servicen. Jag tycker att det är jättebra att vi kan ta tillvara människors kompetens, människor som vill användas till något bra och som vill vara en del av ett fungerande samhälle. Även om servicen bygger på volontärer så är den skattefinansierad i och med stadsdelens arbete med volontärsamordnaren. Jag tycker att den kombinationen fungerar väldigt bra, säger Helena Jannert.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet