Biblioteket i Falkenberg växlar upp

Biblioteket i Falkenberg växlar upp

Argus är Falkenbergs nya kunskaps -och kulturcentrum. Ett centralt beläget hus med bland annat gymnasieskola, kulturskola, turistinformation, café och ett stadsbibliotek på nästan 2 800 kvadratmeter i två plan.

Det satsas på kulturen i Falkenberg och Argus är hittills den största offentliga byggnad som byggts i staden. Med sin centrala placering med entré ut mot Stortorget och med stora fönster mot en nyanlagd park, hoppas man på en ny, gemensam mötesplats för alla i Falkenberg.

– Det blir en levande stadsbild med bland annat uteservering i parken, och där husets utsida kommer att hänga ihop med miljön på insidan genom stora fönster och naturliga färger i inredningen, säger bibliotekschef Daniella Brummer Pind.

Utmaningar

Olika arbetsgrupper har redan från början varit involverade i arbetet med utformningen av biblioteket och ett nära samarbete med inredningsarkitekterna har gett resultat. Daniella menar ändå att en sådan här process handlar om ett givande och ett tagande, att man inte alltid får som man vill, och att även om de varit involverade i inredningen har haft ganska lite inflytande när det gäller arkitekturen.

– Vi var införstådda med förutsättningarna redan från början. Vi är ju inte den enda verksamheten i huset, säger hon och berättar om saker de ändå fått ändrat i tid. Som till exempel planerna på en gemensam hiss för personal och besökare.

– Vi såg det som ett potentiellt problem att vi skulle flytta pallar med böcker i samma hiss som besökarna. Nu är det två separata hissar.

Man fick också igenom att bibliotekets hela plan ett skulle vara barnavdelning med en stor sagogrotta som, förutom en fantastisk stjärnhimmel, har den dyraste AV-utrustningen i hela huset där man kan jobba med både ljus, ljud och tal.
Däremot fick de inget gehör när de påtalade att ljudnivån i biblioteket kommer att bli ett problem eftersom det atrium som finns i husets mitt och löper genom alla våningar, kommer att sprida ljud både uppifrån och ner, och nerifrån upp.

– Det blir väldigt vackert och väldigt ljust, men eftersom man har valt ett betonggolv på i stort sett hela plan ett, kommer ljudet av springande och tjoande barn att höras hela vägen upp till plan fyra. Ett problem vi kommer att få jobba med efterhand och förmodligen få komplettera med ljuddämpande material, konstaterar Daniella.

Det finns, menar Daniella, flera utmaningar när det gäller att kombinera husets arkitektur med ett nytänkande kring biblioteksverksamheten. När hon kom in i processen var biblioteket redan ritat med utgångspunkt i den existerande verksamheten. Utifrån de ramar som det nya huset ger har de fått anpassa lokalerna. Till exempel blir ett rum som var avsett för släktforskning istället ett labb för digital handledning och modern teknik.

– Vi ser rummet som en möjlighet att uppfylla vårt digitala uppdrag och kommer att kunna erbjuda en bred verksamhet här.

Verksamhet

Det finns förstås också saker att glädjas speciellt över. Som att biblioteket har rekryterat flera kulturproducenter och därmed kan börja jobba mer med programverksamhet och utnyttja de aulor, scenrum och verkstäder som finns. Och att biblioteket har fått en efterlängtad återlämningsmaskin i nära anslutning till ett garage för bibliotekets två bokbussar.

– Återlämningsmaskinen kommer att underlätta vår verksamhet jättemycket, och att ha bussarna i huset innebär att vi kommer att vinna tid och kan köra till ännu fler hållplatser på landsbygden i framtiden, säger Daniella.
.
Det kommer att innebära ett annat sätt att arbeta i det nya biblioteket Argus. Det är ett modernt bibliotek med öppna ytor där personalen kommer att röra sig bland hyllorna och vara mer synliga. Och att finnas i ett hus med annan verksamhet kommer förstås också att innebära möjligheter till nya och utvecklade samarbeten.

– Vi har förberett oss väl och har gjort en enorm utvecklingsresa, vi är en bra arbetsgrupp och vi ser verkligen fram mot ett fint bibliotek och en förbättrad arbetsmiljö, säger Daniella.

FAKTA

Argus öppnade den 8 juni 2020.
Namnet Argus syftar till tidskriften Then swänska Argus som gavs ut på 1700-talet av Olof von Dalin. Dalin har lokal förankring och föddes utanför Falkenberg.
Det nya stadsbiblioteket är ett kombinerat folkbibliotek och gymnasiebibliotek.

BILD: MALIN  LOCKE

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet