Biblioteket i Rosengård stakar ut vägen

Biblioteket i Rosengård stakar ut vägen

De närmaste åren planeras både nyetableringar och upprustningar av biblioteken i Malmö stad. Först ut är biblioteket i Rosengård där en lång förberedelseprocess har krattat mark för det nya huset.

När resten av landet gör nedskärningar i biblioteksverksamheten, går Malmö stad mot trenden och satsar på såväl nya som ombyggda och upprustade bibliotek. Dessutom pågår ett övergripande arbete med en gemensam konceptplattform för samtliga biblioteksmiljöer i staden.

– Det handlar om att utveckla ett gemensamt formspråk och vilka de minsta gemensamma nämnarna ska vara för en biblioteksmiljö i Malmö, säger Karolina Nilsson, inredningsarkitekt på White Arkitekter.

– Alla bibliotek i Malmö ska ha ett jämlikt utbud och man ska känna igen sig när man besöker ett bibliotek, tillägger Katarina Forsström, biblioteksstrateg i Malmö stad.

Karolina Nilsson har, tillsammans med kollegan Anna Krook som är processledare och specialist på inkluderande arkitektur, från början varit engagerade i om- och tillbyggnaden av Rosengårdsbiblioteket. Utformning och inredning av det framtida biblioteket har skett parallellt med framtagandet av konceptplattform och byggnadsutformning, vilket lagt grunden för bra samverkan.

– Givetvis ska alla bibliotek i staden få ha sin egen karaktär, samtidigt som de har gemensamma drag. Och att vi kom in tidigt i processen och har jobbat tätt tillsammans med husarkitekterna på Panorama arkitekter, har gjort att vi kunnat dra gemensamma riktlinjer och att projektet kommer att ha en helhet, säger Karolina.

– Det känns som ett viktigt ställningstagande att man satsar på offentliga miljöer i Malmö. Och särskilt i Rosengård där biblioteket dessutom är först ut i en större upprustning av Rosengård centrum, säger Anna.

Inifrån och ut

I maj i år är det 50 år sedan Rosengårdsbiblioteket öppnade i Rosengård centrum. I dag är det Malmös mest besökta områdesbibliotek och både nedslitet och underdimensionerat. Biblioteket kommer att rustas upp och få ytterligare två våningar och en terrass där man hoppas kunna ha verksamhet i utemiljö.

– Vi har haft workshops med både besökare och personal och bland annat diskuterat frågeställningar om vilka funktioner som ska ligga på vilket våningsplan, säger Karolina och berättar att plan ett till största del blir en vuxenavdelning med meröppet och plats för umgänge och kultur, plan två blir till stor del barnens och de ungas egen våning, och plan tre tillägnas lärande och koncentration med bland annat flexibla rum lätta att anpassa för bland annat språkkafé, kreativitet och lärande.

– Funktionerna i sig är de samma som på de flesta bibliotek, tillägger Anna. Det unika är vad som sker i de olika miljöerna, hur det upplevs att vara där och hur man använder dem. För det är först därefter vi kan fundera över hur de ska se ut, säger hon och menar att Rosengårdsbiblioteket är ett bibliotek byggt inifrån och ut.

– Vi har haft många diskussioner och vi har haft en skiss på byggnaden att förhålla oss till. Men funktioner och aktiviteter är byggt utifrån vad personal och besökare behöver. Och Rosengårdbiblioteket är till stor del ett socialt bibliotek med stor bredd bland besökarna.

Kravlös plats

Från första början har Karolina och Anna jobbat tillsammans med personalen utifrån en vision som säger att biblioteket är en inspirerande, inkluderande och trygg vardagsmiljö med kravlös plats för språk, kultur och utbyte.

– Det är den känsla vi vill fånga. Att det är en plats för hela familjen och att alla är välkomna, säger Karolina.

– Det är spännande att Malmö valt att satsa på bibliotek och att man gör det utifrån biblioteket som en demokratisk plats. Att det inte bara handlar om tillgång till litteratur och kunskap, utan om att det fysiska rummet ska ha en demokratisk funktion. Vilket hänger ihop med hur vi inreder byggnaden, säger Anna och beskriver huset med plats för besökares egna initiativ och delaktighet.

– Vi har bland annat valt att lägga sociala funktioner i rum synliga utifrån för vi vill att man ska se att det händer saker på biblioteket, vilket vi i sin tur hoppas ska ge liv åt platserna utanför.

Lång process

Det har varit en lång förberedelsetid sedan beslutet om ett nytt bibliotek i Rosengård centrum togs 2017. Maria Roijer, sektionschef för Rosengårdsbiblioteket, menar att den långa processen med stor delaktighet av både personal och biblioteksbesökare, har varit bra.

– Vi har verkligen lagt en bra grund och kunnat diskutera olika biblioteksfrågor, och jag ser framför mig när jag våren 2022 står i bibliotekets breda trappa och ser alla glada människor som kommer in och börjar använda biblioteket. Jag står där tillsammans med personalen och med alla inblandade aktörer. För detta är ett tillsammansarbete där alla hjälps åt och gör något bra för Rosengårdsborna.

 

BILD: PANORAMA ARKITEKTER

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet