Litteraturfrukost online

Litteraturfrukost online

På torsdagsmorgonen var det dags för vårens sista livesända litteraturfrukost Croissanter & Litteratur. Morgonens tema var Först som ljud, och med på länk från Vittangi fanns ljudboksförfattaren Daniel Åberg.
 
På plats i Göteborgs Litteraturhus fanns förläggaren Anders Teglund för att samtala med Daniel Åberg om vad som händer med boken och skrivandet när berättelsen är skriven direkt för ljudet. Samtalet, som livesändes på Facebook, handlade om allt från Storytels intentioner med tjänsten Storytel Original och egenproducerat material, lyssnarens förväntningar på format och inläsning, till Daniel Åbergs så aktuella ljudbokserie Virus och den nyligen släppta sjunde säsongen.

Daniel Åberg är pionjär med att skriva direkt för ljudboksformat, och han håller med Anders Tenglund att formatet ofta har ett rappare flöde och dramatisk dialog istället för berättande.
–  Formatet känns lite inspirerat från tv-världen med till exempel avsnitt istället för kapitel.
Men mina böcker är mer sammanhängande med cliffhangers mellan avsnitten, för när man skriver för ljud måste man hela tiden vara på alerten och se till att ha läsarna med sig.

 

FAKTA
Croissanter & Litteratur är ett samarrangemang mellan Kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Göteborgs Litteraturhus.
Nätverkstan i Göteborg har ansvarat för vårens livesända litteraturfrukostar, och fotograf/producent Leif Eriksson har skött sändningen.
Du hittar vårens livesända litteraturfrukostar på facebook.com/kulturutvecklingvgr

Croissanter & Litteratur återkommer med nya frukostar till hösten.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet