Nytt bibliotek efter lång process

Nytt bibliotek efter lång process

Efter många års väntan är det till hösten dags att sätta spaden i jorden för ett efterlängtat nytt bibliotek i Ulricehamn. Ett tvåtusen kvadratmeter stort suterränghus i rött tegel kommer att byggas i backen ner mot sjön Åsunden.

– Det kommer att bli en helt ny mötesplats i centrum, säger bibliotekschef Anna-Lena Johansson och får medhåll av Ulricehamns kulturstrateg Victoria Klaiber Svensson.

– Vi kan inte få ett bättre läge med busstationen på ena sidan, gågatan på den andra och delad entré med ICA.

Biblioteket i Ulricehamn har ända sedan 1977 legat i tillfälliga lokaler, och av olika anledningar har planerna på ett nytt bibliotek ideligen försenats. Inte förrän 2017 kunde ett nytt bibliotek börja planeras, men då var det med full fart och stor optimism inför lösningen att bygga ihop det nya huset med delar av stadens ICA-butik. En lösning alla tror på, och en positiv utmaning för arkitekten Anders Erici på Efem arkitektkontor som ritat det nya biblioteket.

– Det är viktigt att biblioteket får en tyngd och en egen identitet med offentlig karaktär. När vi tog oss an uppgiften var det avgörande, och att det ska vara en byggnad alla känner sig hemma i och kan orientera sig i, säger han och menar att det är en tillgång för biblioteket att ligga intill en ICA-butik där mycket människor rör sig.

– Det har ett stort värde för både bibliotek och handel.

Biblioteket kommer att fördelas på fyra plan och kommer, förutom entrén vid ICA, att ha ytterligare en entré på plan fyra ut mot stadens gågata. Här kommer också en integrerad konsthall att ligga, en konsthall arkitekterna från början tänkt lägga lite bredvid med separat entré. En lösning som blev upphov till diskussion.

– Ett jättefint rum, men vi har ju inte personal som kan finnas i konsthallen hela tiden. Till slut bytte vi plats på några mötesrum och flyttade in konsthallen i biblioteket. Det var kanske smärtsamt för arkitekten, men deras förslag var inte realistiskt. Och för oss är det viktigt att allt måste vara integrerat med vartannat, att det inte är externa aktörer som kommer in och tar hand om utställningshall eller scenrum, säger Victoria Klaiber Svensson.

Delaktighet

Konsthallen är bara ett exempel på de diskussioner och samarbete som sedan drygt ett år tillbaka pågår mellan bibliotekspersonal och arkitekter. Man skulle kunna säga att planeringen av huset bygger på erfarenhet från verksamhet biblioteket testat i tio års tid, och att det till stor del byggs efter stigar bibliotekspersonalen vet fungerar.

– Arkitekterna har ju sina hjärtefrågor och en del har vi fått jämka, men de har också fått acceptera att vi ser andra lösningar som passar verksamheten bättre, säger Anna-Lena Johansson.

– Det blir ett flexibelt bibliotek där vi kan anpassa rummen efter verksamheten, tillägger Victoria Klaiber Svensson och berättar att de arbetat med biblioteket som kulturarena sedan 2011.

– Bibliotek är något man skapar genom samarbete med ett innehåll, fortsätter hon. Och det är det vi har gjort de senaste åren, vi har testat och provat och vi har fått in alla kultur och konstformer på biblioteket. Många saker lever kvar och nu får vi lyxen att ha lokaler anpassade efter det vi provat under flera år.

Under processen har bibliotekspersonalen också gjort otaliga studiebesök, jobbat med tjänstedesign, ställt frågor, varit nyfikna och provat själv.Till exempel har de inför utformningen av barnavdelningen själv krupit runt på golvet och insett att golvvärme är nödvändigt, att en gummimatta är lättskött och att föräldrar vill luta sig mot något när de sitter på golvet.

– Jag är glad för våra arkitekter, inredningsarkitekter och byggledare, för vi får verkligen vara med i processen. Vi har haft en väldigt bra dialog med arkitekterna som lyssnat på våra erfarenheter och berättelser från studiebesök och användarundersökningar. Det är ju ändå vi som känner besökarna och hur de använder biblioteket. säger Anna-Lena Johansson.

Arbetssätt

Att flytta till ett bibliotek i fyra plan med två entréer kommer att innebära nya utmaningar, och kanske nya problem med fler besökare. Alla är medvetna om detta, men alla är också medvetna om att det är svårt att förbereda sig innan huset är färdigt och man ser hur människor rör sig i lokalerna.

– Att det blir tryggt och säkert är viktigt, både för oss som jobbar och för de som besöker oss. Det är något vi verkligen har diskuterat med arkitekterna och planlösningen gör att man kommer att ha bra överblick över lokalerna. Och visst kommer det att bli en utmaning, säger Anna-Lena Johansson. Men, poängterar hon, det kommer att bli ett levande och inspirerande hus.

– Man längtar ju dit.

FAKTA

Förutom bibliotek blir det en utställningshall, mötes – och samtalsrum, verkstad, scenrum och ett kafé i huset som planeras vara klart hösten 2021.

BILD: EFEM ARKITEKTKONTOR

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet