ODE – Helsingfors nya vardagsrum

ODE – Helsingfors nya vardagsrum

Helsingfors centrumbibliotek Ode är en imponerande byggnad i glas- och stålkonstruktioner med en träfasad av inhemskt trä. När biblioteket invigdes den 5 december 2018 var det som en ny mittpunkt för biblioteksnätverket Helmet i Helsingfors. Husets cirka 10 000 kvadratmeter är fördelade på tre våningsplan för samvaro, aktiviteter och enskildhet, och här finns, förutom bibliotekets verksamhet, en stadsverkstad, studior, bio, lekpark, kafé och restaurang.

Noll27 har tidigare besökt och skrivit om Ode i Helsingfors. Då var huset fortfarande en byggplats och dess innehåll och verksamhet på planeringsstadiet. Nu har det varit öppet ett tag och vi frågade Anna-Maria Soininvaara, direktör för centralbiblioteket Ode, hur det har gått.

Blev Ode som ni förväntade er?

Anna-Maria Soininvaara
Bild: Sofia Ervasti

Ja, Oodi, Ode på Svenska, blev vad vi hoppades på.
Under första året hade vi över tre miljoner besökare, vi fick mycket publicitet och människor var extremt nöjda.

Det många inte vet är att vi faktiskt öppnade innan huset var helt klart. Efter invigningen stängde vi andra våningen i över en månad för att färdigställa vår specialutrustning. Men det har dragit ut på tiden och det sista arbetet gjordes nu under våren när vi fick stänga på grund av coronaviruset.

Det bästa med Oodi är vårt uttalande: Oodi är för alla. Vi försöker hela tiden att göra förbättringar i samarbete med våra besökare och våra partners, och vi försöker också hitta nya tjänster för de användare som inte är så angelägna om traditionella bibliotekstjänster. Men vi respekterar fortfarande böcker och läsning!

Har husets arkitektur på verkat hur besökarna beter sig?

Oodi är ett mästerverk av arkitektur och vi har många turister som kommer bara för att se Oodi som en byggnad, inte som ett bibliotek. Men våra vardagliga biblioteksanvändare älskar ljuset och utsikten över staden från tredje våningen Book Heaven. Ibland försöker människor dra för gardinerna i grupprummen med glasväggar på andra våningen, men öppenheten är av säkerhetsskäl, så vi drar undan dem igen. Det gör ju också att utrymmet känns livligare när man kan se andra människor.

Har ni ändrat/anpassat, något i husets design efter besökarnas behov?

Vi har flyttat småbarnens lekplats från första våningen till tredje våningen där vi också har våra familjetjänster. Datorområdet i lobbyn har ändrats. Vi har fler datorer och vi har mer utrymme mellan datorplatserna. Vi har också förbättrat våra skyltar och vår belysning.

BILD: KUVIO

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet