Rättelse

Rättelse

I senaste numret av noll27 har en felaktig bildtext letat sig in. På sidan 11 i artikeln om nya biblioteket i Rosengård anger bildtexten fel namn på de personer som syns i bild.

Rätt bildtext ska vara: Det har varit en lång förberedelsetid sedan beslutet om ett nytt bibliotek togs 2017. I samarbete med husägare, byggarkitekter, inredningsarkitekter, bibliotekspersonal och besökare, har det nya biblioteket tagit form. På bilden syns från vänster Karolina Nilsson, Anna Krook och barnbibliotekarier Karin Kronström och Cecilia Kristiansson på Rosengårdsbiblioteket under en workshop.

Bilden är tagen av Henrik Rosenqvist/ White Arkitekter

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet