AIR Litteratur – litterära residens i Västra Götaland

AIR Litteratur – litterära residens i Västra Götaland

Under hösten har tre bibliotek i Västra Götalandsregionen möjligheten att via residensprogrammet AIR Litteratur erbjuda författare och översättare från hela världen en månads arbetsro.

– Att låta bibliotek vara värd för residensverksamheten är ett pilotprojekt som vi hoppas se en fortsättning på, säger Johanna Lindström, koordinator för litterärt residensprogram och fristäder i Västra Götalandsregionen.

Litterärt residensprogram är inget nytt i Västra Götalandsregionen. Redan 2015 hade fyra kommuner i regionen litterära residensprogram med Strömstad som projektledare och huvudsäte. På grund av kraftiga nerdragningar i budget har två av de fyra kommunerna det senaste halvåret lagt ner verksamheten, och erbjudandet till biblioteken är ett försök att hitta nya värdar.

– Biblioteken är litteraturens hus och detta är en möjlighet för dem att stödja litteraturen som konstform och ge professionella författare och översättare enmöjlighet till inspiration och fördjupning, säger Johanna Lindström.

Residensverksamhet inom kulturlivet har länge varit en känd och omtyckt verksamhet. Framförallt inom konstarter som konst, musik och dans där samarbeten med konsthallar, danskompanier och konserthus är mer självklara och där utövaren bjuds in till ett hus, en fast fysisk plats. För litteraturen är det annorlunda och inte lika vanligt, bland annat eftersom det handlar om en ensam utövare. Men, menar Johanna Lindström, även litteraturen som konstform, och dess professionella utövare, kan utvecklas och verka i samspel med sina läsare på olika litterära scener och mötesplatser.

– Biblioteken är en sådan mötesplats, och vi har mycket positiva erfarenheter av hur platsens identitet stärks av att gästande författarstipendiater ser, tolkar och i flera fall införlivar platsen i sitt skrivande.

FAKTA

AIR är en förkortning av Artist in Residence.
AIR Litteratur bibliotek Västra Götaland är ett pilotprojekt under hösten 2020.
AIR Litteratur bibliotek Västra Götaland ersätter värdbiblioteket för en hyreskostnad upp till 15 000 kronor per månad, betalar ut en stipendiesumma till författaren och betalar ut ett arvode till de författare som gör ett offentligt framträdande under sin stipendievistelse. Värdbiblioteket hittar lämpligt boende, organiserar sitt värdskap och bidrar med information.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet