Förlaget och fingertoppskänslan

Förlaget och fingertoppskänslan

Förlagen har stor makt, men sitter inte på hela makten. För att nå ut stort och få till en succé behöver flera olika faktorer sammanfalla.

– Somliga anser att förlagen har jättestor makt över litteraturen eftersom det är förlagen som väljer ut, gallrar och jobbar med utgivning. Och visst stämmer det till viss del att vi har en slags makt, men från förlagens roll känner man sig maktlös, vi gör vårt jobb men är bara en liten del i det hela, säger Anders Teglund, förläggare och en av två bröder bakom Teg Publishing.

Han pratar om de nålsögon ett bokmanus måste ta sig igenom. Förvisso utgör förlagen ett nålsöga men, menar han, för att boken sedan ska nå ut tillkommer ytterligare nålsögon för att den ska uppmärksammas och sälja och dessa har förlagen ingen makt över även om de försöker.

– Det är en gissningslek och det går inte att på förhand veta vad som slår. Man kan ha förhoppningar om att få uppmärksamhet i exempelvis media. Om man inte får det, då har man gjort en felbedömning som satsat på just det här manuset. Eller så kan det bero på att jag inte är rätt person för att ta författarna dit de vill. Ibland har jag fått jättebra böcker men då kanske vi med vår utgivning, inte är det förlag man bör vända sig till. Som förlag försöker man lägga sin tröskel så att man kan gå runt ekonomiskt och samtidigt vara litterärt intressant. Det är svårt men kul när det funkar.

Stora och små förlag

Det är skillnad mellan de stora och små förlagen och vilken slags makt de har, säger Anders. Men inte ens förlagets storlek och ekonomiska förutsättningar kan garantera att en bok verkligen kommer att nå sin publik.

– En del större förlag har större makt att nå ut, samtidigt har de en stor utgivning och då uppstår frågan om de kan ta hand om alla utgivningar lika mycket. Ska man bli glad eller inte om man blir antagen på ett stort förlag? Det är inte självklart att ens lycka är gjord för att man blir utgiven på ett av de stora förlagen.

Han tycker att dessa kan bli bättre på att ta ansvar för litteraturen, samtidigt som han är väl medveten om svårigheterna.

– Förlagen ska försörja sig på det här. Jag har inblick i hur svårt det är och om man dessutom gör det till en storskalig verksamhet, då blir det jättesvårt. Man ska gå runt ekonomiskt och helst på plus, man ska betala hyror och avlöna personal. Det är inte helt enkelt.

Lång och dyr process

Teg Publishing har sagt nej till att ta emot spontant inskickade manus i över ett år, trots det har de fått in 30–50 stycken. Även om Anders formulerar hövliga avslag kan han tycka att det känns svårt att göra, men det blir lättare när han tänker på vad som krävs av honom och hans lilla förlag för att ge ut en bok.

– Om det känns jobbigt att säga nej, då behöver jag påminna mig om att jag också säger nej till frågan om jag har 100 000 kronor och två års arbetstid att lägga på detta, då blir det tydligt vad det handlar om. Och ibland har vi det som krävs och då är det jättebra. Man får säga ja till det som är rätt och nej till det som är fel. Det är mycket balansgång i det här, konstaterar han.

Ofta ger de ut böcker av författare som de har gett ut tidigare. Även det blir en balansgång för de behöver satsa på nya för att fortsätta vara ett intressant förlag.

– Vi har ingen tydlig policy som säger exakt vad vi ska ge ut mer än att vi ska tycka att det är angeläget. Vi är starka på glesbygdsfrågan eftersom vi förstår den själva. Samtidigt måste vi agera curator och då kan man inte köra på i samma stil utan behöver ta in det som är oväntat också.

Fingertoppskänsla

För att Teg Publishing ska ge ut en bok behöver den ha relevans för många läsare, folk ska vilja ta till sig boken. Anders säger att Marit Kaplas Osebol är en bok som har just detta.

– Visst, det gäller väl att ha någon slags magkänsla för att pejla av det där. Fingertoppskänsla, det tror jag. Osebol har relevans och är angelägen. Den ligger nära vår andra utgivning, är systemkritisk men väcker också en känsla, det är dokumentärt och starkt. På vårt förlag fick Osebol bli tjock. Vi har fått höra att andra kanske inte skulle låtit den bli så tjock av ekonomiska skäl, så kanske skulle den inte vara så lätt att få ut på vissa förlag som arbetar mer strömlinjeformat. En liten by som tar stor plats. Det är politiskt i sig.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet