Levandegör Sherlock Holmes

Levandegör Sherlock Holmes

Livet är fullt av cliffhangers eftersom man inte vet hur det ska gå, säger ljudboksförläggaren och författaren Mattias Boström. För honom är människors motivation och drivkrafter grunden för en bra historia. Lyckas man hitta och beskriva dessa kan man skriva en bladvändare om vem eller vad som helst, tror han.

Sherlockexperten Mattias Boström har skrivit ett 600 sidor stort epos. En prisbelönt, hyllad och internationellt uppmärksammad biografi över fenomenet Sherlock Holmes – Från Holmes till Sherlock, som kom i en första upplaga 2013 och i en ny, utökad utgåva 2018. I den går han till botten med och beskriver vad som lett fram till att detektiven Holmes, fortfarande lever och frodas och lyckas attrahera generation efter generation 130 år efter att den första berättelsen kom ut.

– Hela boken är uppbyggd som scener där jag gömmer fakta. Man tänker inte på hur mycket fakta det är i boken eftersom det ligger insprängt i sidorna, men jag ville skriva en bok som når långt utanför kretsen av specialintresserade och jag tror att man kan skriva spännande om vad som helst så länge man skriver om människor, säger Mattias Boström.

Ny approach

Boken Från Holmes till Sherlock beskriver dels författaren sir Arthur Conan Doyles liv, men ännu mer det som händer med den litterära figuren efter att författaren avlidit och vad som lett fram till att detektiven ännu fascinerar och letat sig in i vårt kulturella medvetande. Berättelsen och fenomenet är inte en persons verk utan är ofta en interaktion mellan producenter, skådespelare och kunniga fans, alltså de så kallade sherlockianerna som varit aktiva sedan 1930-talet. Mycket var redan skrivet, men tidigare verk hade missat att se helheten, man har varit så upptagen av fenomenet i sig och glömt bort omvärlden, menar Mattias.

– Det finns en mängd böcker om Sherlock Holmes-succén men de är alla indelade ämnesvis, tre kapitel handlar om författaren, sedan om böckerna, om filmerna och sedan fansen. När jag kom på att jag kunde skriva en kronologisk berättelse insåg jag att jag kunde skriva på ett annat sätt och påvisa trenderna. Hur en pjäs inspirerade en radioserie som inspirerade en författare att starta en Sherlock Holmes-klubb, jag kunde visa hela händelsekedjan och plötsligt fanns en anledning för mig att skriva boken. De flesta andra författare stirrade sig blinda på verken, medan jag struntar i vad filmerna handlar om utan jag tittar bara på människorna runt Conan Doyle och Holmes.

Hittade nya uppgifter

Mattias Boström har gått minutiöst tillväga och finkammat Google Books som är världens mest omfattande index över böckers hela text. Han har inte läst tonvis, men köpt på sig tonvis av referenslitteratur. Förutom två, tre repliker har han hittat underlag och kan verifiera all övrig dialog och händelser. Mattias hade även tur eftersom korrespondensen mellan Conan Doyles söner Denis och Adrian, just sorterats och blivit offentlig i engelska Portsmouth när han börjat skriva sitt omfattande verk. Hösten 2012 satt han och grävde i arkiven, där han fick ta del av material ingen tidigare sett.

– Jag är till exempel först med att berätta om Conan Doyles dödsbo, om hur sönerna och döttrarna tog över businessen efter hans död. Det har glömts bort men är helt avgörande för vilka böcker som skrivs och vilka filmer som spelas in så länge som 40 – 50 år efter hans död. Jag har gått igenom tusentals dokument och korrespondens som ingen läst tidigare, sådant som vi har gissat oss till men som ingen har haft insyn i. Jag har kunnat fylla i luckor i berättelsen som har saknats och det är mitt största bidrag till historien om Sherlock Holmes, berättar han.

Etiska dilemman

Allt som skrivs går alltså att härleda och verifiera genom annan forskning eller via korrespondens. Mattias Boström har även gjort intervjuer med människor som figurerar i boken.

– Det finns grejer som jag har struntat i, detaljer som jag känner till som är efterslängar till historien som inte påverkade dess framgång. Jag beskriver ganska detaljerat om sönerna och deras konflikter som påverkade deras förehavanden inte minst de ekonomiska där Denis lurade sina syskon.

Det finns inga nära släktingar till Conan Doyle, inget av de fyra barnen fick några barn i sin tur. Under arbetets gång har Mattias samarbetat med en representant för dödsboet som följt hela processen och noga läst det han har skrivit. Varenda detalj. Representanten, som också är Sherlockexpert, har haft synpunkter på en del faktauppgifter som varit lätta att korrigera. Han har även kunnat delge Mattias information som han ansåg kunde berättas nu. Alla dokument är offentliga så egentligen finns inga hemligheter att avslöja.

– Jag har försökt balansera de etiska frågorna och har haft en handfull människor med insyn i den här världen som läst noga. Jag skriver ganska avslöjande om författaren Mitch Cullin och hans destruktiva leverne. Honom har jag intervjuat och han ville att det skulle framställas på det här viset. Allt som går att verifiera har jag kunnat använda utan problem, men alltid känt att jag inte vill att det ska bli för slaskigt med otrohetsaffärer som inte påverkat handlingen. Om det däremot haft någon betydelse har jag försökt väva in det i historien.

BILD: Lind & Co.

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet