Litterär mötesplats i förorten

Litterär mötesplats i förorten

När Angereds bokmässa öppnade portarna för sin första mässa i september 2018 var förhoppningen och målsättningen att skapa en mötesplats mellan författare och publik. En plats som visade på bredden bland våra mångspråkiga, svenska författare.

– När jag deltagit som författare på Bok- och biblioteksmässan har jag känt mig osynlig. Jag frågade mina författarkollegor som skriver på andra språk än svenska, hur de upplevt att det är att vara på mässan. De kände sig också osynliga. På Angereds bokmässa har vi plötsligt blivit synliga, berättar José Romero, poet, författare och en av initiativtagarna till Angereds bokmässa.

Kompletterande mångfald

Syftet med mässan är att under en dag om året öppna upp och visa bredden bland olika författarskap och att vara ett komplement till de mässor som redan finns. Det är viktigt att den ligger i Angered, tycker Anni-Frid Frisk, projektledare på kulturhuset Blå Stället, som drivs av Göteborgs stad och som utgör själva arenan för Angereds bokmässa.

– Många litterära evenemang och mässor är centrerade kring stadskärnan men vi ser behovet av att stora arrangemang för litteratur även finns på andra platser, där människor bor. Här vill vi synliggöra svensk mångspråkig litteratur, eftersom det är så mycket litteratur som aldrig når ut. Vi skapar möjligheter för både publicerade och opublicerade författare att möta och knyta kontakt med förlag och andra litterära aktörer.

Ideella krafter

I många år har José Romero varit med och arrangerat latinamerikanska litteratur- och kulturkvällar för spansktalande i Göteborg och det var tack vare dessa arrangemang som han började fundera på hur alla författare och kulturarbetare han mötte skulle kunna nå ut med sitt arbete.

– Vi har bott och varit verksamma i Sverige i över 30 år, vi är första generationens invandrare som talar spanska. Jag fick frågor från författare ur andra generationen som frågade mig var de spansktalande som skriver på svenska fanns någonstans. Vi hade glömt dem, så jag började fundera och kom fram till att jag ville ha något nytt, något bredare än litteratur enbart för spansktalande, berättar han.

Tillsammans med sin författarkollega Yarko Rhea Salazar började han skissa på en idé och därefter påbörjades arbetet med att försöka få med sig fler samarbetsparter. José och Yarko ville att mässan skulle ligga centralt i stadsdelen Angered och då var Angered centrum det bästa alternativet. José hörde av sig till Blå ställets dåvarande chef och fick tummen upp och Anni-Frid blev projektledare. Sedan var det bara att kavla upp ärmarna.

– Vi mötte en ideell kraft med en fantastisk idé som vi ville vara med och utveckla. Vi tillsatte en projektgrupp där det ideella nätverket Blå Ställets vänner, Biblioteken i Angered samt Folkets hus i Hammarkullen ingår. Den stora skillnaden på oss och andra bokmässor är att vi jobbar med så många ideella krafter där även medborgaren får vara med och säga sitt, berättar hon.

Överväldigande intresse

Under de tre år mässan arrangerats har den årligen lockat tretusen deltagare från hela landet. Att det fanns ett stort intresse för litteratur hade de anat länge och det tydliggjordes inte minst genom det stora intresset bland unga för tävlingen Ortens bästa poet som drog tvåtusen ungdomar till Angereds arena 2018. Den första bokmässan samma år hade 47 bokbord. Året därpå hade antalet bokbord ökat till 67 stycken.

– På idéstadiet började vi i det lilla, men intresset blev så stort att det var överväldigande och nu är det framförallt lokalerna och resurser som begränsar oss från att växa ännu mer, säger Anni-Frid.

En av mässans framgångsfaktorer är att de arbetar underifrån tillsammans med de verksamma konstnärerna själva, menar José. En annan orsak till populariteten är att arrangemanget är intimt och familjärt där man får möjlighet att verkligen samtala med författarna.

– Vi ville framförallt knyta kontakt med författare verksamma här i området. Kultur är viktigt och här finns mycket att arbeta med. När mässan är slut vill ingen gå hem, alla är nöjda och pratar redan om nästa års mässa, både besökare och deltagare, berättar José

FAKTA

2020 arrangerades Angereds bokmässa digitalt på grund av covid-19.

BILD: Marie Eriksdotter

 

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet