noll27 nr3 2020 – Litteraturens värld

I början av september kom regeringen och samarbetspartierna med beskedet att de satsar omkring 200 miljoner årligen i ett så kallat läspaket – ett riktat stöd vars syfte är att stärka de tre delarna föräldrar, skola och bibliotek för att ge barn lika förutsättningar till fullgod läsförmåga och ökad läslust.

Detta nummer av noll27 tar ett brett grepp på just förutsättningarna för läsning och vi börjar i politiken och om forskning kring politikens syn på litteratur från 1945 fram till idag. Du kan också läsa om projektet Sustainable Poetry som använder läsningens och språkets kraft för ungas förmåga att ta till sig kunskap, om MTM och EUs nya tillgänglighetsdirektiv, om en ny digital sajt för litteraturintresserade och om bokmässan i Angered.

Vidare kan du läsa om litterära residens i Västra Götalandsregionen, om författarutbildning på masternivå och om redaktörens roll på ett bokförlag. Dessutom möter du författarna Otto Gabrielsson, Helen Stommel Olsson och Daniel Åberg som i tur och ordning berättar om sitt skrivande i genrerna biografi-, reportage- och ljudbok.
Inledningstexten är skriven av Sofia Gräsberg, profilen heter Frida Edman och kåserar gör Jonatan Unge.

Ladda ner noll27 nr 3 2020 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet