Samtal om texter

Samtal om texter

Under hösten kommer ett antal lässugna grupper i Tidaholm och Skövde att prova metoden Shared Reading. Det är första gången bibliotek i Skaraborg provar metoden, och förhoppningen är att nå grupper som ligger långt från läsning och litterära upplevelser.

Tre av grupperna riktar sig till allmänheten och det är tre blandade grupper med stort åldersspann och med olika anledning till att delta.

– Det är någon som är litteraturintresserad men läsovan, någon törstar efter gemenskap och lockades av att samtala om livsfrågor, säger Henrik Wig, litteraturpedagog och utbildad läsledare.

Demokratiseringsprocess

Biblioteken har marknadsfört läsgrupperna via sociala medier, och Henrik berättar att intresset för metoden är stort. Han tror att en del av intresset hänger ihop med metodens förutsättningslösa inställning till texter, att det inte behövs någon förberedelse och att alla läser samma text vid samma tillfälle.

– Läsledarens val av text är viktigt, och i en grupp där deltagarna inte känner varandra väljer jag framförallt vid första träffen texter som är lättillgängliga och engagerande.

Men det viktigaste, menar Henrik,  är ändå att läsledaren skapar bra förutsättningar för samtalet, en trygg och vänlig stämning.

– Jag betraktar metoden som ett slags demokratiseringsprocess, en övning i att uttrycka sig och att lyssna på andra. Och jag tycker det blir jättebra samtal.

Sidoprojekt

Henrik har jobbat med litteratur i olika sammanhang i cirka tio år. Bland annat har han i lett läsecirklar på bibliotek och inom kriminalvården där han också arbetat med projektet Godnattsagor inifrån. Han vill nu utveckla läsningen inom kriminalvården, och har just nu en dialog med fängelseledningen på Tidaholmsanstalten om att starta en shared reading-grupp där.

– Vad jag vet har det inte gjorts på svenska fängelser tidigare, men i England vet jag att det varit goda resultat och jag vill jättegärna pröva det här också.

 

FAKTA
Shared Reading i Skövde och Tidaholm genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Under hösten är fyra grupper igång på bibliotek i Skövde, Södra Ryd och Tidaholm, samt en grupp på ett gruppboende.

BILD: Martin Stenmark

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet