Bibliotek med olika förutsättningar

För exakt tio år sedan slogs de två tidigare stadsdelarna Biskopsgården och Torslanda i Göteborg samman och bildade stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. Förorten och det socioekonomiskt utsatta Biskopsgården skulle samsas med det kustnära, välmående Torslanda. Olikheterna inom området liknar staden i stort och delar många av utmaningarna, inte minst segregationen där biblioteket kan fylla en viktig roll för ett mer jämlikt samhälle, menar bibliotekschefen Olivera Djudjal.

– En del invånare blev oroliga när stadsdelarna slogs samman. Folk tror att vi lägger mer resurser i Biskopsgården, men en kvartalshyra för biblioteket där är en månadshyra i Torslanda om vi börjar där. Man måste påpeka det även om vi kanske lägger mer pengar på verksamheten i Biskopsgården. Samtidigt gäller det att skapa medvetenhet bland folk och uppmana dem att reflektera. Alla vill ha mer, men vi behöver fundera på hur vi spenderar och fördelar våra resurser, säger Olivera.

Biblioteket som vardagsrum

Både Biskopsgårdens bibliotek och Torslanda bibliotek ligger centralt i sina områden och är mycket uppskattade. Undersökningar visar att invandrare besöker biblioteket det första de gör när de flyttat in. Trångboddheten gör också att biblioteket får en möjlighet att fånga upp besökarna.

– Vi är ett vardagsrum. Här kan de studera, läsa, använda datorer och umgås. Men även de i Torslanda använder sitt bibliotek mycket. Många daglediga föräldrar samt mor- och farföräldrar besöker biblioteket med barnbarnen. Besökarna här är mer självgående. De lånar det de vill, läser tidningar och deltar i våra programpunkter. I Biskopsgården har besökarna större behov av personalen.

En av de stora utmaningarna i Biskopsgården är att det är stor in- och utflyttning i området. Då kan det ibland bli svårt med kontinuitet och att skapa långsiktiga relationer. I Torslanda är det tvärtom. Där verkar folk bo hela livet, tycker Olivera.

– Folk som tidigare har bott i villa väljer att bo kvar i lägenhet när de blir äldre. Våra besökare vet vad ett bibliotek är för något och hur det används. Föräldrar tar hit sina barn och de kommer förmodligen fortsätta att komma till biblioteket när de växer upp, så insatsen vi gör betalar sig för lång tid framöver. I Biskopsgården behöver vi nå både barn och vuxna.

Olivera säger att Biskopsgårdens bibliotek fyller en viktig funktion mycket tack vare sina satsningar på språk- och läsfrämjande aktiviteter. De digitala klyftorna är väldigt stora mellan de två områdena och biblioteken arbetar aktivt för att öka den digitala kompetensen hos befolkningen.

– Biskopsgårdens bibliotek fungerar som en inkörsport, som en väg in i det svenska samhället. Vår insats är väldigt stor och det ligger ett stort ansvar på våra axlar.

Otrygghet och oro

Social oro är ett stort bekymmer i Biskopsgården, vilket inte förefaller vara ett så stort problem i Torslanda. Kriminaliteten i de olika områdena ser annorlunda ut. Biskopsgården har i många år kämpat mot gängkriminaliteten, vilket är en anledning till att folk inte besöker biblioteket på samma sätt som tidigare.

– Otrygga platser och otrygga områden är viktiga frågor för invånarna i Biskopsgården, liksom i samhället i stort. Efter dödsskjutningen på restaurangen Vår krog & bar, som ligger alldeles i närheten, arbetade vi i många år för att skapa trygghet eftersom folk inte vågade besöka oss kvällstid, säger Olivera.

Ideella föreningar, till exempel Bibliotekets vänner i Biskopsgården engagerar sig i stadsdelen och är ute och nattvandrar tillsammans med flera andra föreningar för att skapa en tryggare miljö. De är också engagerade i bibliotekets verksamhet.

– De är väldigt aktiva på biblioteket och håller i flera programpunkter på Språkkaféet och läxhjälpen som är mycket välbesökta. Vi ser till hela människan och ägnar oss åt liv- och språkfrämjande aktiveter här på biblioteket. Dessutom knyter vi ihop ideella krafter som kan bidra till kommunala verksamheter vilket verkligen gagnar samhället, säger Olivera.

Minska segregationen

Det finns en del spänningar mellan Biskopsgården och Torslanda, men det är allas skyldighet att arbeta mot samma mål, tycker Olivera. Ett sätt är att arbeta med segregationen. När det kom många flyktingar till Sverige 2015 hänvisades en del till Lilleby camping i Torslanda. Det ledde till stora protester, sabotage och våld, bland annat hittades en bomb i en av campingvagnarna. Då ville biblioteket vara proaktiva och drog igång ett språkkafé på campingen.

– Vi hade många års bra samarbete med kyrkan och föreningen Torslanda tillsammans, där vi bland annat arrangerade en lättläst bokcirkel. Då kom nyanlända från hela stan som verkligen gjorde ett aktivt val att komma till Torslanda. Vi är till för alla och ska bidra till en jämlik stad och vill bidra till att alla ska ha lika möjligheter.

Ett annat projekt i samma anda är Strandbiblioteket i Sillvik, ett kommunalt bad inte långt ifrån Lilleby camping dit personer från hela staden åker för att sola och bada.

– Alla är väl lika på stranden tänkte vi och såg det som en möjlighet att arbeta jämlikt. Vi omvandlade en container till bibliotek. På schemat stod högläsning, bokprat och barnteater, vi hade mobilladdare och badleksaker. På strandbiblioteket möttes människor som aldrig skulle ha mötts ute i samhället, det var en unik möjlighet. Vi måste jobba på det här sättet för att ta tillvara varje möjlighet att jobba livsfrämjande. Det är otroligt roligt och spännande att arbeta med två så olika bibliotek. och att arbeta med alla dessa utmaningar, säger Olivera.

FAKTA

Biskopsgården: En stor andel av de cirka 30 000 invånarna i Biskopsgården är födda utomlands. När det gäller bostäder är andelen småhus låg medan andelen hyresrätter är stor. Här bor få höginkomsttagare och talen är höga för försörjningsstöd, arbetslöshet och ohälsa. Att åka in till centrala Göteborg tar cirka femton minuter.

Torslanda: Torslanda är ett kustnära område med närhet till både stad och natur. Torslanda har expanderat kraftigt under de senaste åren. I dag lever cirka 26 000 personer här och Torslanda fortsätter att växa med nya bostadsområden och fler invånare. Befolkningen är ung med få invånare som är födda utomlands och många höginkomsttagare samt låga värden för försörjningsstöd, arbetslöshet och ohälsa. De flesta bor i villa, radhus eller bostadsrättslägenhet. En stor del av de nyinflyttade är barnfamiljer, vilket gör att förskola och skola byggs ut kontinuerligt.

Källa: goteborg.se

BILD: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Läs också om Bygglekplatsbiblioteket i Biskopsgården: noll27.se/2019/06/en-hammare-en-sag-och-en-bok/

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet