Bokcirklar.se i ny kostym

Bokcirklar.se i ny kostym

Lässajten Bokcirklar.se har fått ett nytt modernt utseende där innehållet är anpassat efter dagens förhållande.
– Sajten har fått en tydligare struktur, ett tidsenligt utseende och är snabbare, säger Sofia Olausson, redaktör och projektledare för Bokcirklar.se.

Sajten Bokcirklar.se har varit igång sedan 2007 och hade enligt redaktionen ett stort behov av renovering. I början av december lanserades den nya sidan med nytt utseende och en del förbättrade funktioner med bland annat nya innehållsrubriker och en egen flik för bibliotek och skolor.

– Den största gruppen av våra användare är vana läsare och institutioner med läsfrämjaruppdrag, säger Sofia och berättar om funktionen Läsdagboken, Litteraturbankens bokcirkelpaket och sidan med samlade bloggtexter.

– Och så finns det en funktion där du kan bli läsvän med andra användare och kanske utmana varandra i att läsa klassiker, eller bara tipsa varandra om bra böcker.

Just nu finns det 682 bokcirklar på sajten och antal deltagare är 9 754. Antalet ökar stadigt och Sofia tror att det till viss del beror på att sajten moderniserats och svarstiderna blivit snabbare. Men hon tror också att Coronapandemin har påverkat och att många bibliotek startar cirklar som i normala fall hade varit i fysisk form.

– Det faktum att Bokcrklar.se är öppen för alla, är gratis och är en ickekommersiell plattform spelar förstås också en roll. Och förstås att det är roligt och spännande att vara med i en cirkel där du kan läsa böcker du kanske inte valt själv.

FAKTA
Bokcirklar.se är en mötesplats för läsare.
Sajten drivs sedan 2017 i samverkan mellan Litteraturbanken, Biblioteken i Göteborg, Kultur i Halland – regionbiblioteket, och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.
Den nya versionen av Bokcirklar.se har tillkommit genom bidrag från Svenska Akademien.

Besök sidan: bokcirklar.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet