Folkbibliotekets betydelse under Corona

Folkbibliotekets betydelse under Corona

Kulturförvaltningen i Göteborg släppte i början av december en studie kring folkbibliotekets betydelse under den pågående pandemin.
– Studien förstärker min bild av hur viktiga biblioteken är, säger Anette Eliasson, sektorschef, Göteborgs Stads folkbibliotek.

I början av pandemin, under perioden april till augusti, tvingades sex bibliotek i Göteborg stänga på grund av hög sjukfrånvaro. Under den perioden blev det tydligt att användarna inte slutade använda biblioteket, utan valde att gå till andra bibliotek.

– Det blev väldigt tydligt att bibliotek har en samhällsbärande funktion och är en central aktör i mångas liv, säger Anette.

Att så är fallet bekräftas också i den aktuella studien Folkbibliotekets betydelse under Corona. Under perioden maj till oktober 2020 intervjuades 40 personer på fyra olika bibliotek med olika karaktär runt om i Göteborg, där man likt en tidskapsel ville dokumentera och fånga berättelser om bibliotekets betydelse under Coronapandemin.

– En övergripande insikt i studien är förstås att Coronapandemin har påverkat alla på olika sätt, precis som anledningarna till ett biblioteksbesök är olika. Det kan vara en plats att betala räkningar på eller en plats med en livskvalitetshöjande roll. Men av studien framgår att det lokala biblioteket har fått allt större betydelse eftersom många rör sig mer i sitt närområde, säger Anette.

Av studien framgår också att läsandet har fått väldigt mycket större utrymme och där tjänster som take-away, coronalån och andra anpassade aktiviteter har bidragit till tillgängligheten. Också bibliotekens digitala tjänster användes mer frekvent, och e-boksutlånen ökade under perioden.

– För många är tillgången till skönlitteratur avgörande för deras välmående, särskilt under pandemin då läsningen får ersätta andra aktiviteter, säger Anette.

Händelserik period

Anette säger att studien hjälper henne att titta på biblioteket ur ett helikopterperspektiv, men att inget egentligen förvånar henne. Hon menar att pandemin fått verksamheten att utvecklas, att biblioteken förstått situationen och insett att biblioteksverksamhet kan pågå var som helst.

– Vi har egentligen inte gjort något som är nytt, men pandemin har satt fart på saker och tvingat fram kreativa lösningar, säger hon och nämner att framförallt den digitala och den uppsökande arenan fått mycket större betydelse och där det utvecklats nya metoder.

– Vi har jobbat mycket med självservice både i det digitala och i det publika rummet, och jag ser det som en framgångsfaktor att fortsätta jobba med den utvecklingen. Både för att det ska bli enklare att använda våra tjänster, och för att vi ska kunna jobba mer långsiktigt med det demokratiska uppdraget.

Hon får medhåll av studien där det konstateras att trender och tendenser i vår samtid indikerar att bibliotekets roll kommer att vara ännu viktigare efter Coronapandemin. Bland annat nämns ett förändrat arbetssätt med ett behov av biblioteket som en plats för arbete, digitaliseringen och behov av självservicefunktioner.

– Studien är en mäktig berättelse om bibliotekens betydelse, konstaterar Anette.

 

FAKTA
Studien Folkbibliotekets betydelse under Corona är signerad av Nancy Aponno och Jonas Modin, Sektor Bibliotek, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad

Här hittar du studien: goteborg.se/

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet