Idea Store – efterfrågad service

Idea Store – efterfrågad service

När noll27 besökte Idea Store Whitechapel i London 2012, var det en populär verksamhet som växte. När vi nu ringer upp Sergio Dogliano, chef för Idea Stores i London, får vi höra om en verksamhet som till stora delar är sig lik. Men också om ett koncept som utvecklats, och om hur biblioteken hanterar den pågående pandemin.

En av de större förändringarna är att Idea Store i stadsdelen Tower Hamlet sedan 2013 inkluderar verksamheten One Stop Shop. En verksamhet man kan jämföra med svenska medborgarkontor och som finns i hela Storbritannien.

– All kommunal information och hjälp med ansökningar och dylikt är nu vårt ansvar. Under åren har vi dessutom utvecklat stödet från en fysisk plats till en digital tjänst, och man kan komma till Idea Store och få hjälp med de digitala tjänsterna, säger Sergio Dogliano.

Lärcenter

En viktig och bärande del av konceptet Idea Store är lärande. Numera finns en avdelning som heter Idea Store Learning, och numera får Idea Store statligt stöd som bekostar anställda lärare och andra resurser.

– Vi har lärarledd undervisning i biblioteket och det är något unikt, säger Sergio Dogliano och menar att verksamheten kan jämföras med vilket college som helst.

– Vi samarbetar inte nödvändigtvis med andra skolor och lärcenter längre. Vi är lärcentret.

Idea Store i Tower Hamlet har i dagsläget ungefär 800 kurser i vad de kallar förberedelser och färdigheter för arbetslivet. Kurserna är en mix av ämnen som behövs och kurser i sådant det finns en efterfrågan på som till exempel matlagning, yoga, fotografering eller dans.

– Vi försöker förse lokalbefolkningen med så mycket vi kan, men mycket av kurserna handlar om engelska språket för immigranter, läskunnighet och andra kompetenser som förbereder dem för att kunna få ett jobb och kunna göra sig förstådd, säger Sergio Dogliano och berättar att det statliga stödet också ställer vissa krav på verksamheten.

– Vi måste särskilt titta på saker som gör skillnad för lokalbefolkningens liv, och då är språk och läskunnighet grundläggande, viktig kunskaper. Staten skulle inte bli så glad om vi lade mer pengar på kurser i fotografering än på kurser i engelska, så det finns en prioritering i våra val där vi framförallt styrs av vad som fungerat tidigare och av statens riktlinjer.

Allmän hjälp

En annan viktig del av konceptet Idea Store är att samarbeta med lokala föreningar och kommunala verksamheter som arbetsförmedling och vårdcentraler. Sergio Dogliano menar att folkhälsan är viktig i ett område som Tower Hamlet.

– Vi jobbar med något vi kallar allmän hjälp i Tower Hamlet, och då jobbar vi för att hitta sätt att stödja människor i hemmet för att de ska få bättre tillgång till hjälptjänster, förbättra deras livsstil genom kurser, yoga, kondition, matlagning och mental hälsa. Och då också med litteratur om allt detta. Men, säger han självkritiskt, vi skulle kunna ha ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen, för en del av det vi gör är relaterat till dem och vi skulle kunna utveckla vår verksamhet och ge grunderna till specifika arbeten inom till exempel vården eller industrin.

Coronakonsekvenser

Liksom i Sverige är biblioteken i London drabbade av den pågående pandemin, och alla bibliotek var helt stängda mellan mars och juli. Därefter har de varit öppna med begränsad service och antal besökare i rummet. Både undervisning och en del andra aktiviteter har lösts genom att fem personer fått delta på biblioteket, resten har deltagit digitalt.

– Du får bara komma till biblioteket och använda datorerna om du verkligen måste, du kan bara hämta böcker du bokat online och vi har mycket begränsade öppettider. Men, säger Sergio Dogliano, pandemin har tvingat oss till en utveckling som annars gått gradvis. Nu har vi blivit tvungna att lära oss snabbt och investera i teknik för att kunna hålla vår undervisning vid liv. Vi har också tvingats vara kreativa, fortsätter han och berättar om bibliotekets dagliga barnsamling Story Time där barn och föräldrar nu istället varje morgon kan ta del och uppleva sagostunden live online.

– Detta skulle vi ju inte ha gjort för ett år sedan. Men nu vet vi hur man gör. Och staten är nöjd med hur vi löser verksamheten och just nu fungerar det bra, trots att vi samtidigt fått stora sparbeting på grund av stadsdelen har ekonomiska problem. Så det är mycket utmaningar i kristider.

Hur ser framtiden ut för Idea Store i London?

– Det är fortfarande stor efterfrågan på vår service. Nu under pandemin är egentligen vårt största problem att vi inte kan erbjuda biblioteken som mötesplats. För invånarna i Tower Hamlet blir en kaffe på Starbucks för dyrt.

– Däremot har vi den största andelen utlånade e-böcker i London, så det är en kunskap vi måste ta till oss och en service vi måste utöka. Det gäller att följa med i tiden, hålla jämna steg och helst försöka ligga lite före.

FAKTA

Tower Hamlet är en stadsdel i centrala London, norr om Themsen i East London.
Tower Hamlet anses vara en av världens mest rasmässiga zoner.
År 2018 hade Tower Hamlets den lägsta förväntade livslängden och den högsta andelen hjärtsjukdomar i alla stadsdelar i London.

Källa: Wikipedia

Läs om noll27s besök på Idea Store i London 2012: noll27.se/2013/01/the-idea-story

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet