Koncept Idé A

Koncept Idé A

Idé A är en mötesplats inspirerad av Idea Stores i London. Här anpassas verksamheten efter vad besökarna efterfrågar, och allt som händer sker i samarbete med besökare, samarbetspartners och förvaltningar.

– Vi ville göra det lilla biblioteket i bostadsområdet till ett nav för ett utvecklingsarbete i hela området, och då passade idén med Idea Store bra, säger Saul Sagnia, stadsutvecklare på Kulturförvaltningen, Helsingborg stad.

– Det viktigaste med Idé A är medborgardialogen, menar Poul Witting, aktivitetssamordnare på Idé A.

Förebild

Bostadsområdet Drottninghög är Helsingborgs första miljonprogramsområde och är numera en av stadens 44 stadsdelar. I början av 2000-talet levde det lilla biblioteket i Drottninghög en tynande tillvaro, samtidigt som politikerna i Helsingborg ville utveckla området och koppla ihop det med resten av staden. Ungefär vid samma tidpunkt var konceptet Idea Store en stor snackis inom den svenska bibliotekssektorn, och i stadens biblioteksplan 2006 föreslås ett pilotprojekt där ett bibliotek ska utvecklas till en gränsöverskridande mötesplats och fungerar som ett nav i utvecklingen av ett närområde. Stadens politiker blev nyfikna, blev imponerade av konceptet Idea Store, och beslöt att implementera en liknande verksamhet på biblioteket i Drottninghög.

– Idén var att utveckla biblioteket som det gick dåligt för, och att det genom aktiviteter som inte är biblioteksärenden skulle engagera och dra dit folk och få biblioteket på fötter, säger Saul som blev rekryterad som projektledare för att komma igång med verksamheten.

Helhetsbild

Efter att ha varit projekt i tre år, är Idé A sedan 2013 en etablerad verksamhet med besökare från hela staden och med en idélista på 200 förslag på arrangemang med allt från författare och musikartister, till föreläsningar om mat eller trädgård.

– Nyligen var det historikern Gunnar Wetterberg som många hade önskat. Och eftersom vi är mitt i en pandemi streamade vi föreläsningen, så istället för att fylla våra ordinarie 40 platser, hade vi 1 300 lyssnare, säger Poul.

Men Idé A handlar inte bara om en verksamhet styrd av invånare och besökare. Framförallt, menar Saul, handlar det om att stärka de som bor i området genom att de deltar i det som sker i samhället och i närområdet. Att det handlar om egenmakt och hjälp till självhjälp.

– Om någon berättar för mig om en trasig lampa i området berättar jag vem de ska ringa och anmäla det till. Har de ingen telefon, får de låna av mig. Det viktiga är att de fixar det själv och får tillgång till sina egna beslut, en självkänsla och ett engagemang för sin stadsdel.

Samarbete

Just nu pågår ett stadsutvecklingsprojekt i Drottninghög som handlar om att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i området. Kulturen, och inte minst Idé A, är ett nav för den utvecklingen, och Saul menar att verksamheten är ett koncept som passar Drottninghög.

– Idé A har betytt väldigt mycket för området där det som händer sker i samarbete med besökare, samarbetspartners och andra förvaltningar. Redan från början lyfte jag ut konceptet till platser folk fanns och samarbetade med hyresgästförening, bostadsbolag, olika föreningar och skolor.

– Vi har haft opera i en gymnastikhall, föreläsningar och konserter i kyrkan och utomhus. Vi samarbetar med alla, och vi går konkret ut och pratar med medborgarna om deras behov och önskemål, fyller Poul i.

– Vår största styrka är att vara ute bland medborgarna och att jobba uppsökande, fortsätter Saul och menar att om ett område ska utvecklas räcker det inte att bygga olika hus.

– Om vi inte hjälps åt att utveckla människors situation till det positiva har vi inte utvecklat något. Då har vi bara byggt hus.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet