noll27 nr4 2020 – Bibliotek i förorten

noll27 nr4 2020 ettanbildEnligt Wikipedia kan en förort enkelt beskrivas som ett bebyggt område beläget i utkanten eller i närheten av en större stad. Många förknippar också begreppet förort med områden som uppfördes under de så kallade miljonprogramsåren.

I Sverige har förorten gått från moderna bostadsområden till att bli så kallade utsatta områden, och i det här numret av noll27 kan du bland annat läsa om den utvecklingen i en artikel med Ove Sernhede.

Vi har också pratat med bibliotekschefen i Torslanda och Biskopsgården, två olika förorter med olika förutsättningar, med verksamhetschefen i Botkyrka om lokal demokratiutveckling och nytt hyllsystem, och med tre bibliotekarier om deras arbete på bibliotek i förorten.

Du kan också läsa om projektet Rebranding av bibliotek i utsatta områden i Danmark, om konceptet Idé A i Drottninghög i Helsingborg, om en studie hur nyanlända använder bibliotek i förorten, och om hur verksamheten Idea Store i London har utvecklats.
Inledningstexten är skriven av Marie Eriksdotter, profilen heter Bagir Kwiek och kåserar gör Nattalie Ström Bunpuckdee.

Ladda ner noll27 nr 4 2020 som pdf (2 mb)

Läs tidningen: issuu.com/kulturivast/docs/nr_4_2020_sida_fo_r_sida

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet