Röster om att arbeta i förorten

Röster om att arbeta i förorten

Efter att ha lyssnat och pratat med några biblioteksanställda, har vi på noll27 förstått att det kan finnas en del funderingar och synpunkter när det gäller arbetet i ett socioekonomiskt utsatt område. Vi valde slumpmässigt tre bibliotek i Sverige för att ställa några frågor kring hur det är att arbeta på just dessa bibliotek.

Tallgårdens bibliotek –

ligger i Araby, en stadsdel i Växjö som byggdes som en del av miljonprogrammetunder 1960- och 1970-talen. Idag är det stadens mest tätbefolkade område, och är ett av de tio mest socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige.

Varför jobbar du här? Aktivt beslut eller blev det mer så?

Caroline Nelander, bibliotekarie, Camilla Dahlström, bibliotekarie och  Robert Bunjaku, biblioteksassistent:

– Att arbeta i Araby var medvetna och aktiva val. Här är vi , Caroline, Camilla och Robert i första hand personer och sedan vår profession. På stadsbiblioteket är det tvärtom. För att trivas med att jobba här behöver man nog gilla att bjuda på sig själv. Vi har till exempel inget fikarum utan är i rummet med besökarna hela tiden, på gott och ont. Vi känner att vi gör skillnad genom att arbeta här.

Specifika utmaningar?

– Man behöver ha tålamod. Saker kanske tar lite längre tid. I vanliga fall har man föräldrarna som inkörsport men här behöver vi även informera föräldrarna om att vi finns och vad man kan göra på biblioteket. Det är mun-till-mun-metoden som gäller. Vi jobbar mycket med att skapa förtroende, det är det viktigaste, vår profesionella kompetens är lika mycket värd som vår sociala kompetens. För oss är det viktigt att våra besökare känner sig välkomna.

Är det annorlunda att jobba på bibliotek i förorten?

– Det är ett annat sätt att jobba på om man jämför med stadsbiblioteket. Där får besökaren veta med modersmjölken vad ett bibliotek är och hur man använder det och så är det inte här. Det får vi berätta, därför är det viktigt att det finns tillräckligt med personal på plats för att kunna mötas. Många av de som kommer hit har inte haft tillgång till bibliotek eller så kanske biblioteket har bränts ner.

Vad utmärker ett bibliotek i förorten, enligt er?

– Folk här bjuder på sig själva, de är inte så rädda och ängsliga. Vi har fått ett stort nätverk och tillgång till många vänner som bryr sig om oss också. Man behöver vara lite anpassningsbar och kanske inte så strikt utan ha förmåga att ställa om. Vi upplever mycket glädje i vårt arbete här.

Lindängenbiblioteket –

Lindängen är ett av Malmös mest socioekonomiskt utsatta områden. Det förekommer mycket kriminalitet, skjutningar och droghandel kring centrum. Men Lindängen har också en väldigt blandad befolkning och till biblioteket kommer människor ur alla samhällsklasser.

Varför jobbar du här? Aktivt beslut eller blev det mer så?

Petter Herbertsson, bibliotekarie:

– Jag jobbar här därför att jag sökte mig från mitt förra jobb, hade inga direkta tankar på var jag ville hamna. I efterhand kan jag känna mig stolt över att det blev just Lindängen, där jag har möjlighet att göra skillnad.

Specifika utmaningar?

– Att överbrygga den digitala klyftan, jobba med specifika grupper såsom nyanlända, människor med funktionsnedsättningar, samt språkliga minoriteter och andra typer av minoriteter. Utöver allt det här har vi ungefär samma utmaningar som alla bibliotek där vi behöver nå till exempel ungdomar och unga vuxna i högre utsträckning, samt män i alla åldrar.

Är det annorlunda att jobba på bibliotek i förorten?

– Lindängen är inte en förort utan ett av Malmös ytterområden, men det är annorlunda såtillvida att vi lär känna våra besökare på ett helt annat sätt. Därmed har vi också möjlighet att utföra våra arbetsuppgifter med kvalitet och att utveckla verksamheten så att den passar området.

Vad utmärker ett bibliotek i förorten, enligt dig?

– Det gemensamma skulle kunna vara att det bor väldigt mycket människor med annat modersmål än svenska här vilket betyder att vi måste erbjuda ett brett utbud av medier för att lära sig svenska, lättläst litteratur och körkortsböcker

Segeltorps-Vårby bibliotek –

Vårby gård ligger vid tunnelbanan och är en del av Huddinge kommun. Det finns ett litet centrum och ett torg. Det finns också bland annat en dansbana och skatepark. Vårby bibliotek med Barnkonsten ligger i samma byggnad som en grundskola, ungdomsgården och en simhall.

Varför jobbar du här? Aktivt beslut eller blev det mer så?

Lama Alkallas, bibliotekarie:

– Delvis sökte jag mig hit då jag ville arbeta närmare min bostad men jag sökte mig också till just denna arbetsplats därför att tjänsten lät intressant. Det är ett trevligt bibliotek som ligger i ett område där människor har olika bakgrund vilket gör att det går att skapa många verksamheter och nå olika grupper och åldrar.

Specifika utmaningar?

– Jag upplever att vår verksamhet möter liknande utmaningar som bibliotek som inte ligger i förorten – att många ska samsas om samma lokaler och att människor söker sig till biblioteken med alla möjliga ärenden när annan samhällsservice försvinner. Specifikt för vårt område är att språken som talas och efterfrågas varierar mycket från år till år på grund av att området har stor in- och utflyttning.

Är det annorlunda att jobba på bibliotek i förorten?

– Biblioteket blir en viktig mötesplats då det inte finns så många andra självklara mötesplatser i området.

Vad utmärker ett bibliotek i förorten, enligt dig?

– Jag tycker att det som utmärker är att det finns möjlighet att bygga relation med besökare som bor i området då många har som rutin att komma till biblioteket. Det har inte varit lika lätt när jag jobbat på andra bibliotek.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet