Åbok – bibliotekets egen boktinder

Åbok –  bibliotekets egen boktinder

Mitt under pandemin med begränsad service på biblioteken, lanserade stadsbiblioteket i finska Åbo i november den digitala tjänsten Åbok. En onlinetjänst som ska hjälpa bibliotekets vuxna besökare att hitta ny och intressant läsning, men som framförallt erbjuder möjligheten att virtuellt botanisera bland bibliotekets bokhyllor.
– Många finska bibliotek har liknande system som kan rekommendera böcker, men Åbok är ganska unikt eftersom den också visar en planritning av stadsbiblioteket där du kan se alla böckers placering i det fysiska biblioteket, säger Aki Pyykkö, bibliotekarie på Åbo stadsbibliotek.

Utvecklingsarbetet av Åbok gick länge under namnet Boktinder eftersom sajtens upplägg påminner om dejtingsajten Tinder. Åbokanvändaren möts av ett antal slumpmässigt utvalda boktitlar där hen kan välja mellan att svajpa vänster för ointressanta böcker, eller svajpa höger och lägga böcker som är intressanta i en bokkorg. Och ju fler böcker som användaren svajpar höger, desto bättre och mer anpassade blir rekommendationerna och boktipsen.

– När en Åbokanvändare svajpar sina favoriter till bokkorgen förfinar den underliggande rekommendationsalgoritmen sina val så att de passar användarens preferenser. Däremot finns det ingen personlig igenkänning, det finns ingen logg-in och dina val är borta nästa gång du besöker Åbok, säger Aki och förklarar att det beror på nuvarande dataskydd och den personliga integriteten.

Bakom rekommendationerna i Åbok finns massor av lånedata som biblioteket samlat in genom åren. Uppgifterna är helt anonyma och istället letar algoritmer efter till exempel förbindelser mellan verk, eller vad olika människor lånar och vilka tider på dygnet de lånar.

– Boktipsen förändras varje timme, men på eftermiddagarna till exempel är det statistiskt sett troligt att äldre människor föredrar att besöka biblioteket. Så om du besöker Åbok då kommer du antagligen att erbjudas fler böcker som tidigare har lånats av äldre människor. På samma sätt får du alla slags rekommendationer på kvällstid, men algoritmen är något mer benägna att rekommendera material som vanligtvis lånas av medelålders män, säger Aki.

Användarvänligt

När användaren är nöjd med sina val är det enkelt att reservera böckerna, och senare hämta dem på biblioteket, eller enkelt se var de är placerade i det fysiska biblioteksrummet. Och är hen mer nyfiken finns den virtuella kartan över det fysiska biblioteket där varje klick på en bokhylla talar om vilka böcker den innehåller.

– Det är den mest användbara delen av Åbok, särskilt i dessa pandemitider med stängda bibliotek och begränsad rörlighet. I Åbok kan du leta själv bland hyllorna och det är nästan som att besöka biblioteket i fysisk form där du kanske inte alltid vet vad du letar efter, säger Aki.

Rapportsektion

Bakgrunden till utvecklingen av onlinetjänsten Åbok är dels ett behov av att göra bibliotekets material mer synligt för medborgarna. Men det fanns också ett behov av att kunna ta hand om, och på något sätt kunna använda den enorma mängd data som samlas in i olika system och som sparas på biblioteket.

– I vår beställning av sajten frågade vi i första hand efter ett system som rekommenderar böcker för låntagarna, i andra hand efter ett system som ger någon slags användardata till bibliotekspersonalen, säger Aki som hoppas på nya verktyg i arbetet med mediehantering.

Den så kallade rapportsektionen på sajten visas i en visuell karta där bibliotekarien får enkla ledtrådar om hur olika medier rör sig i lokalen. Till exempel ser du vilka böcker som lånas ut mest, men också vilka bokhyllor som har lite besök. Information som i förlängningen kan leda till funderingar på varför det är så, och kanske funderingar på annorlunda disponering i biblioteksrummet.

– På det här sättet får biblioteket ett nytt verktyg att hantera samlingarna och bland annat överväga hur man kan få media med lite utlån att lånas ut mer, säger Aki som i förlängningen hoppas att Åbok ska ge biblioteket verktyg att bedöma hur placering av material och olika boktips påverkar lån och läsning.

– Det är ett enkelt och intuitivt system, och det är uppfriskande med Tinderidén som kombinerar biblioteksvärlden med något kul. Kanske särskilt i dessa speciella tider.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet