Ett stöd i coronatider

Ett stöd i coronatider

Efter en försiktig start sköt användandet av den digitala resursen Digiteket i höjden vid coronavirusutbrottet i mars förra året.
– Framförallt efterfrågades praktisk hjälp kring digitala arbetssätt och liveströmmande möten, säger Ola Nilsson, redaktör och innehållsproducent på Digiteket.

Inom ramen av projektet Digitalt först har Digiteket sedan augusti 2019 byggt upp en nationell utbildningsplattform med syfte att hjälpa bibliotekarier bli mer digitala. Den innehålls- mässiga strukturen bygger på att bibliotek delar med sig av material, och i samarbete med Digitekets redaktion produceras inslag och artiklar.

– Vi samarbetar främst med regionbiblioteken som i sin tur snappar upp vad som kan vara intressant, och sedan mitten av mars har vi skapat en hel del resurser kring digitala redskap som var nya för många, säger Ola och beskriver behov av utbildning kring utrustning och verktyg, hur man producerar en video och biblioteksarbete på distans.

– Det är lätt att glömma att bara för ett år sedan var det kaos om det var fler än fem som skulle delta i ett digitalt möte. Nu är alla proffs.

Attityd

Digiteket erbjuder Sveriges folkbibliotek att samarbeta och dela kunskap och kompetens. En plattform som förutom att vara en kunskapsbank också ska fungera som en guide i den digitala världen. Av statistiken går det att se att de flesta som besöker Digiteket gör det för att få praktiska tips, inte lika många tar sig an en idétext kring arbete om källkritik på biblioteket.

– Man får ju inte glömma att det är en ny plattform och att den innehållsmässiga strukturen inte riktigt har satt sig. Och dessutom handlar det ju om vem som producerar och vem som hör av sig, säger Ola som i framtiden även gärna skulle se att Digteket i större utsträckning också publicerar material från högskolor och universitet. Men framförallt vill han att fler bibliotek är med och bidrar med material.

– Kanske är det den svenska Jante som gör sig påmind, kanske är vi inte vana vid att dela med oss av den här typen av material. Men vi behöver en mer framfusig attityd för att det ska flyta på.

Behov

Efter en liten nedgång i antal besök på Digiteket under sommaren, tog användandet ny fart i september. Trots att projektet Digitalt först är avslutat och det i skrivande stund är oklart vem som blir Digitekets framtida uppdragsgivare, driver redaktionen arbetet vidare.

– Digiteket svarar upp mot ett behov som finns, så jag ser gärna att strukturen permanentas och att någon tar ett ordentligt ägandeskap för en långsiktig drift, säger Ola och poängterar vikten av ett fortsatt samarbete med regionerna.

– För det är superviktigt att nå ut och inventera kunskap och behov.

FAKTA

Digiteket har byggts av digitala biblioteket i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet