Liknande strategier i Norden – Danmark

Liknande strategier i Norden – Danmark

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åtgärder som reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. I Sverige har folkbiblioteken trots begränsningar kunnat erbjuda bra service och tillgång till både tjänster och medier. Men hur har biblioteken i våra nordiska grannländer löst situationen? Noll27 ställde frågan till några bibliotekschefer och biblioteksföreningar i Danmark, Finland, Island och Norge.

DANMARK

Danska regeringen beslutade tidigt att de fysiska biblioteken skulle stänga, men att biblioteken och kommunerna själv kunde bestämma i vilken omfattning och på vilka sätt de skulle ha service, digitalt och andra sätt. Mellan den 11 mars och den 22 juni 2020 bestämde regeringen att alla bibliotek skulle vara helt stängda. Därefter fick de försiktigt öppna igen i vissa delar av Danmark, för att den 16 december återigen full- ständigt stängas. I nuläget gäller detta troligen till början av mars 2021.

– Danska biblioteksföreningen kommer, tillsammans med andra, att då arbeta för att få en omstart av biblioteken, säger Hellen Niegaard, chefskonsulent på Danmarks Biblioteksförening och redaktör på Danmarks Biblioteke.

Kommunikation

I en artikel i Danmarks Biblioteker nummer 2 2020 beskriver Hellen Niegaard arbetet på biblioteket i Silkeborg under nedstängningen bland annat så här:

»Varje dag kan du som medborgare – vuxen, student eller barn – också få ny läsinspiration om e-böcker på Face- book och Instagram. Precis som du kan träffa din lokala bibliotekarie som arbetar hemifrån och skriver coronadagböcker med en professionell vinkel och med tips och idéer om läsning.«

»Varje vardag mellan 10.00 och 15.00 är personalen redo per telefon så att medborgarna kan ringa biblioteket för hjälp och vägledning och fördjupad kunskap om ämnen och söka på nätet. Du kan också välja att skriva e-postmeddelanden till biblioteket, som svarar på e-postmeddelandet dagligen. För studenterna finns
det också möjlighet att ’träffa’ bibliotekarierna de brukar träffa i bibliotekets undervisning i sökning och liknande. Här sker kontakten via e-post eller telefon.«

– Kommunikationen ut till medborgarna har hela tiden varit ett centralt inslag i bibliotekens hantering av corona i Danmark. Till en början koncentrerade vi oss på att sprida information om bibliotekens digitala tjänster som till exempel folkbibliotekens gemensamma utlåningssystem av e-böcker, eReolen.dk. Samtidigt började biblioteken utveckla nya digitala tjänster av olika slag, allt från författarträffar och debattmöten, till vägledning av skolbarn och andra studerande, säger Hellen Niegaard.

Utmaning

I ledaren i Danmarks Biblioteker nummer 3 2020 konstaterar Biblioteksföreningens ordförande Steen Bording Andersen att de danska biblioteken är anpassningsbara och kan navigera i kristider. Men att den ökade användningen av bibliotekens digitala erbjudanden har blivit en stor ekonomisk utmaning och att politiker måste vara medvetna om hur bibliotek säkerställs tillräckliga medel för att också i framtiden kunna erbjuda såväl ett relevant digitalt som ett fysiskt erbjudande.

– Biblioteken kom tidigt i gång med fysisk service i form av take-away och andra former för utlämning av fysiska medier, men generellt syns ett ökat intresse för bibliotekens digitala tjänster och framförallt ser vi ökade utlån av digitala böcker, säger Hellen Niegaard.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet