Liknande strategier i Norden – Finland

Liknande strategier i Norden – Finland

Norden har drabbats av corona. I flera länder har det inneburit stora och plötsliga åtgärder som reserestriktioner, rekommendationer om att hålla avstånd och totalförbud mot folksamlingar. I Sverige har folkbiblioteken trots begränsningar kunnat erbjuda bra service och tillgång till både tjänster och medier. Men hur har biblioteken i våra nordiska grannländer löst situationen? Noll27 ställde frågan till några bibliotekschefer och biblioteksföreningar i Danmark, Finland, Island och Norge.

FINLAND

Biblioteken i Finland var helt stängda i två månader mellan mars och maj 2020, för att under sommaren återgå till nästan normal verksamhet. Sedan kom hösten och andra vågen, och i slutet av november bestämde den finska regeringen att graden av smittspridning i ett område avgör om offentliga lokaler som bibliotek kan ha öppet. Majoriteten av landets bibliotek höll sina lokaler stängda, men erbjöd begränsad service i form av att till exempel att hämta sedan tidigare reserverade böcker.

– Just nu, i februari 2021, fungerar majoriteten av landets bibliotekslokaler med begränsad service och med restriktioner om att bära mask och bara göra korta besök för att hämta eller lämna böcker, säger Rauha Maarno, generalsekreterare, Finlands biblioteksförening.

Enkät

Under förra våren gick den finska biblioteksföreningen ut med en nationell enkät om hur människor i Finland upplevt att biblioteken var stängda. Inte oväntat blev svaret att hälften av de som svarat upplevde det negativt, och att det värsta var att inte kunna låna böcker, inte ha tillgång till material för studier, inte kunna använda datorer eller kunna läsa tidningar. Biblioteken fick också hård kritik för stängningen där många undrade varför inte biblioteken kunde ha samma lösning som restaurangernas take-away.

– Det kom igång efter nedstängningen, säger Rauha Maarno och berättar att många bibliotek också hade service på nätet och utlån av e-böcker. Men av enkäten framgick att bara tio procent av finländarna valde att läsa mer e-böcker under stängningen, och förklaringen var att det inte fanns tillräckligt med titlar att välja bland.

– Det är en erfarenhet vi tar med oss in i framtiden och kanske bygger upp ett gemensamt, nationellt, e-boksbibliotek. Det är något vi pratat om i många år och nu, tack vare pandemin, har biblioteken fått extrapengar för att förbättra situationen för e-böcker.

Erfarenheter

Under den två månader långa stängningen förra våren varierade det hur kommunerna agerade. De flesta hade personal på biblioteken där de jobbade med service online och utlån av e-böcker och annat digitalt material. Tyvärr, säger Rauha Maarno, valde en del kommuner att permittera bibliotekspersonal.

– De bestämde att de inte behövdes eftersom bibliotekslokalen var stängd, men det vi framförallt lärt oss av nedstängningen är att det är något man absolut inte bör göra. Biblioteken är viktiga, många tar hand om sina ärenden på bibliotekens datorer, biblioteken har en social funktion och är en basservice i samhället. Och jag vet att många är oroade över sina biblioteksbesökare. Det enda positiva med vår nedstängning är att politikerna på grund av finländarnas protester förstått vår roll och funktion.

– När vi lever i en kris är det inte bara mat vi behöver, vi behöver också ett psykiskt välmående.

 

Bild: David Mark/Pixabay/Uleåborgs stadsbibliotek

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet