noll27 nr 1 2021 – Bibliotek i en föränderlig tid

Bild på framsidan av noll27 nr 1 2021

För ett år sedan förändrades allas våra liv när coronaviruset spred sig till en pandemi. För biblioteken har det betytt stora utmaningar, men det har också lett till förändringar som skyndat på en utveckling med nya alternativa lösningar. I det här numret av noll27 kan du läsa om några av dem. Som till exempel om Åbos egen boktinder, om bibliotekarie on demand i Skellefteå, om läsfrämjande verksamhet på sociala medier och om Digiteket vars användning ökade dramatiskt under året.

Du kan också läsa om arbetsmiljön på biblioteken under pandemin, om kritik från Sveriges författarförbund och om vad två socialantropologer tror om bibliotekens roll efter pandemin.

Dessutom kan du läsa om hur bibliotek i Danmark, Finland, Island och Norge har hanterat pandemin.

Inledningstexten är skriven av Daniel Forsman, profilen heter Roland Paulsen och kåserar gör Pamela Jaskoviak.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 1 2021 som pdf (2 mb)

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet