Trafikljus, plexiglas och munskydd

Trafikljus, plexiglas och munskydd

Många lösningar testas av biblioteken runtom i landet för att göra det möjligt att hålla öppet även under coronapandemin. I Sundbyberg används bland annat trafiksignaler för att visa när maxantal besökare har uppnåtts. Extra viktigt anses det vara att hålla enheter i utanförskapsområden öppna.

Inrymt i en gammal byggnad som tidigare huserat alltifrån kabelfabrik till skivpresseri ligger idag Sundbybergs bibliotek Signalfabriken. En annan av bibliotekets enheter ligger i Hallonbergen, ett tidigare miljonprogramsområde som stod klart 1973. Biblioteken har valt att vara fortsatt mycket tillgängliga även under coronapandemin.

– Vi har haft öppet mer eller mindre hela tiden. Det var bara under några veckor i december och januari som vi endast hade öppet för att hämta reservationer, berättar Lena Petersson Ljunggren, bibliotekarie och gruppchef på biblioteket Signalfabriken.

Anpassningar

Alltsedan mars förra året har receptionsdisken omgärdats av plexiglas. Från och med idag har personalen också börjat med munskydd.

– Det är för att vi inte kan hålla tillräckligt avstånd mellan oss i personalen i receptionen, säger Lena Petersson Ljunggren.

Bibliotekspersonalen kan dock inte hjälpa besökare på samma sätt som innan coronapandemin. Övervåningen på biblioteket i Signalfabriken är dessutom avstängd, eftersom det inte skulle gå att hålla koll på människor som skulle vandra runt i lokalerna och sätta sig på olika ställen. Istället har böcker plockats ned till entréplanet åt låntagarna.

– Ibland, när det är äldre besökare eller barn springer vi upp och hämtar böcker. Annars vill vi helst att man reserverar.

Trafikljus

På vissa håll i landet har låntagarna fått boka in sig på olika besökstider för att hämta böcker, men ett sådant system har man inte använt sig av i Sundbyberg. Däremot har ett trafikljus ställts upp innanför entrén, som lyser grönt när det går bra att komma in och rött när maxantalet besökare har uppnåtts. Besökarantalet registreras automatiskt, så ingen extra personal behöver avdelas för att räkna alla som kommer.

Biblioteket i Hallonbergen har haft öppet lika många veckodagar som vanligt även under coronapandemin, även om de dragit ned något på antalet timmar. Hallonbergen räknas som ett utsatt område, varför man vill uppmuntra till biblioteksbesök då och då, och göra det möjligt att fortsätta använda bibliotekets populära datorer.

– Personalen där har känt att de vill kunna erbjuda bra tillgänglighet och service för de som ändå har störst behov av biblioteken. Och det har funkat väldigt bra, säger Lena Petersson Ljunggren.

Tillfällig nedgång

Antalet besökare till Sundbybergs bibliotek har minskat sedan coronapandemins början, men inte lika mycket som personalen befarat; det har handlat om ungefär 30 till 50 procents tillfällig nedgång. Antalet reservationer har samtidigt ökat rejält.

Bemanningen har varit mer eller mindre oförändrad under pandemin eftersom bokhanteringen har krävt fortsatt fysisk närvaro. Ett fåtal personer i personalen har drabbats av corona, men inte genom jobbet.

– Eftersom alla behöver vara hemma vid minsta symptom så har vi också behövt täcka upp med personal, berättar Lena Petersson Ljunggren.

Program

De fysiska biblioteksprogrammen har dock varit nedstängda alltsedan krisens början. Här tror Lena Petersson Ljunggren att suget kommer att vara stort bland besökarna att få komma och ta del av olika evenemang så snart biblioteken kan börja öppna upp igen.

– I somras hade vi några sagostunder utomhus. Vi kommer att också ha några författarbesök digitalt framöver. Annars har vi inte haft så många digitala bokläsningar, mycket eftersom det rör sig om en upphovsrättsfråga.

En som vågat sig till Signalfabriken är Jan Sjösten, själv bosatt i Sundbyberg och flitig bokläsare. Idag har han gått hit för att låna några volymer inför det kommande sportlovet, då han kommer att vara ledig med barnen.

– Det är ett ypperligt ställe att gå till, säger han om Sundbybergs bibliotek.

Jan Sjösten lånar böcker med jämna mellanrum, runt en gång i månaden. Vilka böcker det blir avgörs ofta av vad han hittar på plats, genom att botanisera runt bland det som kommit in, och han vill gärna att biblioteken fortsätter att hålla öppet. Samtidigt som han har full förståelse för att man behöver stänga när krisen är som värst.

– Bara den där automaten med lyktan gör ju att folk tänker till en gång och att man har lagom antal människor här inne, poängterar Jan Sjösten.

Text och bild: Joakim Rådström

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet