Bibliotek med fokus på högläsning

Bibliotek med fokus på högläsning

I februari flyttade BUS-biblioteket tillsammans med lekterapin in i den nybyggda delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Med sin centrala placering nära den nya huvudentrén bekräftar verksamheten sin position och betydelse på sjukhuset.

– Nu ligger lekterapin och biblioteket direkt till höger innanför entrén, och alla kan se att här finns ett bibliotek, säger Karin Graube, bibliotekarie på Drottning Silvias barnsjukhus och får medhåll av kollegan Gustaf Källvik.

– Med sin placering tror jag att biblioteket kan bidra till en ökad känsla av trygghet och normalitet.

Lättillgängligt

Med sin nya tillbyggnad sägs Drottning Silvias barnsjukhus vara ett av Europas modernaste barnsjukhus. Förutom en högteknologisk vårdmiljö, är det ett hus byggt med respekt för de som ska komma dit.

– Det är ett inspirerande hus som ger energi, säger Gustaf, och berättar om vårdavdelningen med altaner utanför vårdrummen, om olika teman på varje våningsplan, om den konstnärliga utsmyckningen och om innergården på entréplan med exotiska växter och ett konstverk där en boll kan hissas tjugo meter upp i luften för att på sin åtta minuter långsamma färd tillbaka neråt synligt passerar vårdavdelningarna.

– Det är ett hus byggt med stor lekfullhet, och en annars så doftlös sjukhusmiljö genomsyras av doften av växthus och varmt trä från innergården, säger Karin.

Entré till BUS-biblioteket

Bild: Karin Graube

Biblioteket når man via lekterapin eller via en egen ingång från den lounge som ligger i direkt anslutning till lekterapins lokaler. Lokalerna har fönster strategiskt placerade i ögonhöjd för yngre patienter, husets alla hissar finns strax utanför, liksom den stora innergården.

– Tidigare låg vi på en mer avlägsen plats, nu ligger vi synligt och det är svårt att missa. Det är ett enormt lyft, konstaterar Gustaf.

– Till ytan är biblioteket ungefär lika stort som tidigare. Inredningen är specialbyggd och inbjudande. Man blir nyfiken och vill kolla runt och vi kommer att ha fler besökare än tidigare. Nu under pandemin har vårt arbete främst koncentrerats till vårdavdelningarna, säger Karin och syftar på bibliotekets aktivitet Läsklubb där hon och Gustaf arbetar med högläsning på vårdrummen.

Integrerade

Läsklubb är bibliotekets grundverksamhet. När man 2013 började arbeta med detta var syftet att förnya bibliotekariernas arbetssätt genom att erbjuda något meningsfullt för barn och ungdomar. Att träffas och läsa och förutsättningslöst upptäcka böcker tillsammans utan krav på motprestation. En enkel metod som ganska snart visade sig ge de inneliggande barnen ett sammanhang och en möjlighet att fantisera och fundera, tyst eller tillsammans med en vuxen. Verksamheten är numera väl etablerad och integrerad på sjukhuset.

– Högläsningen på vårdrummen är numera självklar både bland barnen och kollegorna på sjukhuset. Den är omtyckt och efterfrågad. Den har fått en given plats på det här sjukhuset, säger Karin med eftertryck.

– Det är värdefullt med stödet från sjukhuspersonalen, att Läsklubb som aktivitet har fått ett sådant genomslag, tillägger Gustaf och berättar om läkaren som vänder i dörren, och säger att han kommer tillbaka senare när läsningen är klar.

– Personalen vet och visar att högläsningen är bra, och värnar om att barnen ska få ha sin stund ostörd.

Artotek

En utveckling av Läsklubb är Ilon Wiklands Artotek som för några år sedan invigdes på lekterapin. I de nya lokalerna möts besökarna av två väggar fyllda av inramade tavlor, alla med bilder valda ur böcker som ofta används i läsklubbarna. Numera har också varje vårdrum en speciell krok avsedd för en tavla från artoteket. Det kan vara en tavla som barnen själva väljer, eller en tavla Karin eller Gustaf har med sig till vårdrummet.

– Att prata om bilden är ett väldigt enkelt sätt att förmedla konst och att lyfta berättelsen, säger Karin och återvänder till att bibliotekets verksamhet genom åren har blivit så självklar.

– Det känns helt rätt att biblioteket får komma fram och ha en tydlig roll och en framträdande plats på sjukhuset.

Bild på Gustaf Källvik och Karin Graube: Malin Kristensson

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet