Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Ett smörgåsbord av verktyg och inspiration

Läsoteket är en ny digital plattform med idéer, verktyg och metoder för att arbeta språkutvecklande och läsfrämjande med barn.

– Sidan ska inspirera alla som möter barn och vårdnadshavare i sin verksamhet i deras arbete med språkutveckling och läslust, säger Bodil Alvarsdotter, bibliotekskonsulent för barn och unga i Göteborgs Stad.

Läsoteket har stort fokus på yrkesverksamma runt barn, och genom sitt innehåll med konkreta verktyg, fakta och inspiration, hoppas man också nå verksamheter som inte kommit så långt i sina samtal om läslust och språkutveckling med vuxna runt barnen. Förhoppningen är att vårdnadshavaren ska nås av samma budskap och får samma svar vart man än kommer med sitt barn.

– Att budskapet blir tydligt har varit viktigt och upprepandets kraft är en grundtanke, säger Malin Omland, processledare för mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn i Göteborg och kollega till Bodil i arbetet med Läsoteket.

Fem inspirationsområden

Läsoteket handlar om språkutveckling och om läsning, och sidan utgår från fem inspirationsområden som handlar om modersmålets kraft, om att väcka läslust, om samspelets betydelse, om den digitala läsupplevelsen och om läsning och funktionsnedsättning.

– Varje område inleds med en liten text som är uppdaterad med ny forskning. Ribban är ganska låg, men vi hoppas att vi slår hål på några myter, säger Malin.

Varje område kompletteras dessutom med reflektions- och diskussionsfrågor som lotsar besökaren vidare till metoder och verktyg om man vill arbeta med vårdnadshavare eller i ett arbetslag.

– Som pedagog idag har du kanske inte tid att ta fram ett föräldramötesupplägg om läsning. På Läsoteket serveras det som ett smörgåsbord där du kan plocka valda delar, säger Malin och berättar att en annan utgångspunkt har varit att samla befintligt framtaget material som till exempel material om media och läsning från Kulturrådet och Statens Medieråd.

– Tanken är inte att det ska vara en länksamling, utan en hjälp att sålla. Och vi vill hålla innehållet stringent med väl utvalda resurser så att man inte går vilse i djungeln.

Mervärde

När Malin och Bodil började arbetet med Läsoteket var inte biblioteken den främsta målgruppen, utan syftet var att stötta de som arbetar inom till exempel förskola, öppen förskola, familjecentral, mödra- och barnhälsovård och bibliotek. Men under arbetets gång har de förstått att Läsoteket har ett värde som kompetensutveckling både internt och externt. Att sajten kan vara ett verktyg i barnbibliotekariernas vardag där de kan ställas inför en efterfrågan att ställa upp i andra verksamheter som föräldramöten och bvc-träffar.

– Vi hoppas att Läsoteket ska kunna bli bibliotekets förlängda arm. Här finns budskapen biblioteken vill förmedla, och genom sajten kan de finnas på plats på annat sätt än rent fysiskt, säger Malin.

I arbetet med Läsoteket har en arbetsgrupp och en referensgrupp bestående av professioner från bvc, förskola, habilitering, bibliotek och forskning ingått.

– Det här tvärprofessionella framtagandet har varit otroligt värdefullt för att säkerställa att materialet blir användningsbart för alla. Vår förhoppning är ju att vi ska nå fler vuxna som möter barn och familjer och att de i sin tur förstår vikten av läsning, säger Malin och får medhåll av Bodil.

– Professionen ska stå för sin kunskap för att i sin tur ta det vidare till vårdnadshavare och få dem att förstå vikten av att läsa för sina barn. Vi kommer ju aldrig att kunna mäta detta, men om bara några börjar läsa för sina barn är det värt allt arbete. Men det får gärna vara några tusen också.

FAKTA

  • Läsoteket är en del av Göteborgs Stads satsning Staden där vi läser för våra barn.
  • Läsoteket har tagits fram av folkbiblioteken i Göteborg i samverkan med andra verksamheter, och har finansierats med hjälp av statliga medel från Stärkta bibliotek och Tillväxtverket.
  • Läsoteket drivs av folkbiblioteken i Göteborg.
  • Materialet är öppet och tillgängligt för alla att använda.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet