noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

Bild på framsidan noll27 nr 2 2021 Med fokus på barnenDetta nummer av noll27 handlar om att arbeta med och för barn. I projekt och i rapporter, uppkopplade och i verkligheten.

Du kan bland annat läsa om Kulturrådets ny uppdrag kring läsråd och läslyft, om den nya digitala sajten Läsoteket och om sajten Barnens bibliotek som firar 25 år med ett stort utvecklingsarbete.

Du kan också ta del av en trendspaning kring forskning och verksamhet på barnbiblioteken, en rapport om barnbibliotekariers kompetens, och en uppsats om bibliotekariers syn på barn.

Vi berättar också om Bokäventyret i Skara, om nya barnbiblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, om tioårsjubilerande TioTretton i Stockholm och om Kiruna bibliotek som involverade barnen i flytten.

Dessutom kan du läsa om digitala sagostunder, om reporterskola på bibliotek och om vad arkitekten Jonas Kjellander tycker om miljön på barnbibliotek.

Inledningstexten är skriven av Anna Hällgren, profilen heter Katarina Dorbell och kåserar gör Kristina Sigunsdotter.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 2 2021 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet