Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren är ett läsfrämjande projekt som med hjälp av pedagogiskt material erbjuder genvägar till den nordiska barnlitteraturen.

– Vi vill bygga en modell som kan sprida sig till läsfrämjare över lands- och språkgränser, säger Mikaela Wickström, projektledare och barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Projektet handlar främst om att främja läsandet av nordisk barnlitteratur och utgår från bilderböcker som är, eller har varit, nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Men det handlar också om att genom ett nordiskt samarbete producera ett pedagogiskt handledningsmaterial som kommer att översättas till fem nordiska språk och finnas i digital form.

– Handledningsmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger och andra läsfrämjare. Ett samarbete vi hoppas ska skapa nya nätverk som lever vidare, säger Mikaela och berättar att materialet till varje bok består av frågor i olika svårighetsgrad där varje fråga inbjuder till diskussioner för boksamtal med barn, korta fakta om författaren och kort information om bokens handling och tema.

– Det ska vara enkelt, poängterar hon.

Mikaela Wikström

Mikaela Wickström
Bild:Jon Wickström

Från idé till verklighet

Till vardags jobbar Mikaela som barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, ett litet specialbibliotek under Nordiska ministerrådet. Här finns ungefär 15 000 titlar på alla nordiska språk, och det var här idén till den nordiska bokslukaren föddes. Mikaela och hennes kollegor ville hitta metoder som både synliggör barnavdelningen på Nordisk kulturkontakt och som får fler att upptäcka böcker som nomineras till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Från en vag idé om en figur som gör tassavtryck på biblioteket växte idén till en nordisk bokslukare och barnlitteratur med tillhörande pedagogiskt material.

– Vi vill ju att alla ska hitta till läsning och det som är spännande med projektet är att det fångar upp böcker från hela Norden och att det är ett nordiskt samarbete kring litteratur och barn.

Symbol

För att skapa en ännu större uppmärksamhet kring projektet utlystes det i september en tävling riktad till unga illustratörer i Norden. Uppgiften är att skapa en nordisk bokslukarfigur som bland annat kommer att figurera i projektets marknadsföring, men som också ska kunna användas på bibliotek som vill lyfta den nordiska barnlitteraturen.

– Symbolen kan vara två- eller tredimensionell eller både och, men den ska levereras med en egen historia, en egen berättelse, säger Mikaela och berättar att tävlingstiden går ut i oktober. Vinnaren och de fem finalisterna kommer att ingå i en utställning på Nordisk kulturkontakt i Helsingfors våren 2022.

FAKTA

Den nordiska bokslukaren är ett projekt i samarbete mellan Nordisk kulturkontakt och Nordiska hus i Norden. Projektet är ett pilotprojekt 2021–2023 och riktar sig till vuxna som arbetar med läsning för barn mellan noll och tolv år. Det pedagogiska handledningsmaterialet kommer att finnas på fem nordiska språk och lanseras digitalt på bokslukaren. org i början av 2022.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet