En betydande Läsrörelse

En betydande Läsrörelse

Med mottot Ge dina barn ett språk, startade den ideella föreningen Läsrörelsen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för 21 år sedan. Under de år som gått har de genomfört ett stort antal projekt och arbetat med många metoder och modeller kring att berätta, läsa, skriva och lära.

Läsrörelsen har genom åren fått mycket uppmärksamhet och stort genomslag, inte minst för sitt okonventionella sätt att hitta nya samarbetspartners på nya arenor. En bidragande anledning till detta är Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård, som när noll27 ringer upp henne i juni är i full färd med att planera en ny förhandlingsrunda med en ny stor arena.

– Om allt går som det ska kommer det att bli något stort som kan komma att förändra mycket. Det är för tidigt att tala om vad det är, men vi hoppas komma igång hösten 2022 och Läsrörelsen kommer att fortsätta att överraska som vi alltid gjort. Ibland retar vi folk, ibland får vi applåder.

Tänker du på Läsrörelsens tidigare samarbete med McDonald’s?

– Ja, det var många som var skeptiska och det blev en del bråk. Men egentligen är det väldigt enkelt eftersom det handlar om att nå barn och barnfamiljer som inte går till bibliotek eller bokhandel. Man kan inte enbart jobba läsfrämjande genom biblioteken, man måste tänka utanför boxen och jobba på nya arenor.

– Totalt har vi haft 330 olika samarbetspartners under åren, och jag har inga problem med att jobba med näringslivet. Men man får aldrig ge avkall på kvaliteten, och det finns de vi aldrig skulle samarbeta med.

Samarbetet med McDonald’s resulterade bland annat i att det under en månad under 2001 och sedan varje år 2004 till 2019, fanns barn- och bilderböcker i alla Happy Meal. Hur gjordes urvalet av vilka böcker som skulle ingå?

– En av förutsättningarna för att säkra kvaliteten var att det var vi som valde böckerna, vi arbetade med översättningar ̧ korrektur och godkände allt kampanjmaterial. Vår utgångspunkt har varit att alla böcker ska vara av hög kvalitet, såväl innehållsmässigt som i tryck, och under alla år var det Marianne von Baumgarten-Lindberg som hade ett konstnärligt ansvar för urvalet.

– Totalt ingick 22,9 miljoner barn- och bilderböcker, 127 titlar av 114 olika författare och illustratörer. Men 2019 avslutades samarbetet på grund av att urvalet av böcker inte längre sker i samarbete med Läsrörelsen, utan sköts av McDonald’s internationellt. Det är både sorgligt och tråkigt, det var ju ett sätt att nå ut med bra barnböcker på en ny arena. De böcker som nu finns på McDonald’s är inte böcker valda av Läsrörelsen.

Vilket projekt inom Läsrörelsen skulle du säga har varit mest framgångsrikt genom åren?

– På ett sätt är det Bok Happy Meal, men också ljudboksprojektet Mio min Mio, i Astrid Lindgrens egen inläsning och med pedagogers arbete bland 1 300 barn i förskoleklass i de 12 mest invandrartäta och mångspråkiga kommunerna. Det var ett delprojekt som ingick i projektet De nya svenskarna.

Vad är aktuellt just nu?

– Vi ansvarar för Läslovet som närmar sig, och så har vi ett projekt tillsammans med Bosön Idrottshögskola där blivande idrottsledare läser skönlitteratur. Det är ett projekt som bygger vidare på projektet Berättelser som förändrar. En lässatsning som lyfte fram berättandet i skönlitteratur, biografer och serier, och som tack vare en betydande donation av författaren David Lagercrantz och bidrag från Postkodstiftelsen kunde genomföras med läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor i hela Sverige.

Och så ansvarar vi för Bokmässans huvudtema LÄS! LÄS! LÄS! för andra året, med åtta seminarier och 24 programpunkter.

Läsrörelsen 20-års jubilerade förra året bland annat genom att ge ut skriften Våra tjugo första läsår. Om du sammanfattar, vad har varit viktigast för Läsrörelsens arbete genom åren?

– Att ge barnen ett språk är det viktigaste. Både för 20 år sedan, nu och fortsatt framåt. Har människor inte tillgång till ett språk är det en katastrof och ett hot mot demokratin. Ge dina barn ett språk. Högläs för barnen! Läsrörelsen lyfte fram det då och det fortsätter vi med. Och jag hoppas att Läsrörelsen någon gång ska få ett permanent verksamhetsbidrag, för det här är ett ständigt pågående arbete som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter…

FAKTA

Läsrörelsen är en ideell förening som bland annat består av Nätverket LÄSLOV med företrädare för lärar- och elevorganisationer, bibliotek samt bokbranschen. Läsrörelsens verksamhet och projekt fnansieras genom bidrag från stiftelser, organisationer, företag och myndigheter.

Bild:Jenny Dozai

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet