Man läser i Finland

Man läser i Finland

Under hösten 2020 drev de finlandssvenska läsambassadörerna i Finland tillsammans med Svenska Yle en kampanj för att inspirera unga pojkar att läsa mer. Kampanjens flaggskepp var en kortflm där tretton framgångsrika män berättar varför de läser och hur läsningen varit till nytta och glädje för dem.

– Kampanjen satte fingret på att läsande förebilder är viktiga för alla, och den gav oss en förståelse för att om du har otur kan du som pojke gå ganska länge i ditt liv utan att någon man säger till dig att det är både roligt, manligt och viktigt att läsa, säger Amanda Audas-Kass, en av Finlands två finlandssvenska läsambassadörer och får medhåll av kollegan Henrika Andersson.

– Och om en kille tipsar en annan kille om en bok är det mer attraktivt än om en medelålders tant gör det.

Förebilder

Precis som i många andra länder är oron över ungdomars, och framförallt pojkars, minskade läslust stor i Finland. När Amanda och Henrika som nyblivna läsambassadörer gjorde skolbesök möttes de nästan alltid av frågan hur man skulle göra med pojkarna, och de började fundera på betydelsen av läsande förebilder.

– Vi insåg tidigt att vi måste hitta vägar att föra ut manliga förebilder så att de når skolorna och klassrummen. Vår idé om kampanjen Man läser var att nå målgruppen via lärarna och vi landade i att det ska vara en flm som kan visas i klassrummet. Både nu och i framtiden när kampanjen är över, säger Amanda.

Kortfilmen som gjordes riktar sig främst till pojkar och unga i åldern 13 till 15 år, och bland de deltagande männen finns både kända skådespelare, idrottsmän, rapartister, författare och landets president Sauli Niinistö.

– Vi ville ha med män från så många områden som möjligt så att varenda pojke ska hitta någon att identifiera sig med. Och förutom landets president är det mest yngre män, säger Amanda.

Olika

De tretton deltagande männen fick alla svara på samma frågor i intervjuer som gjordes digitalt och spelades in. Intervjuerna klipptes i efterhand ihop till en kortfilm där männen berättar om sin relation till läsning och ger några lästips. Varje separat intervju är cirka 12 minuter och kan också ses som enskilda inslag med anknytande frågor som kan fungera som ingångar till samtal om läsning.

– Det som överraskade oss var att deltagarna hade så olika syn på läsning, säger Henrika och berättar att hon blev mest förvånad över att mäns lässmak och val av böcker skiljer sig ganska mycket från vad kvinnor läser.

– Samtliga boktips utom två var skrivna av män. Män prioriterar och läser böcker skrivna av män och som handlar om män, konstaterar hon.

På läsande fot

Under pandemin har de båda läsambassadörerna också blivit involverade i ett läsfrämjande projekt som initierades och finansierades av Utbildningsstyrelsen i den finska regeringen. I projektet På läsande fot, deltog cirka 850 elever i 22 olika kommuner i en läskarneval där de tävlade mot varandra om vilken klass som läste mest under en månad.

– Till vår stora förvåning var det en väldigt stor entusiasm och vi fick mycket oväntad positiv feedback där föräldrar berättar om söner som bytt datorspel mot böcker, säger Henrika och menar att hon ofta stöter på ett visst förakt inför det här med tävlande från många som jobbar med läsfrämjande.

– Vi märkte när vi gjorde flmerna i Man läser att flera av de läsande förebilderna fått sin läsgnista tänd under en lästävling. Att många får en kick av att tävla, att det då är legitimt att läsa, om det annars är lite nördigt och fult.

– Vi kommer definitivt att satsa på ännu en läskarneval under vårt sista år som läsambassadörer, avslöjar Amanda.

FAKTA

I Finland utses finlandssvenska läsambassadörer sedan 2014 efter ett initiativ av Svenska modersmålsföreningen i Finland och organisationen Tidningen i skolan.

Uppdraget är treårigt och till skillnad från många andra länder är läsambassadören anställd under projekttiden. Den första läsambassadören var barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman 2014–2017.

Uppdraget 2019–2022 innehas av författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt läraren och författaren Amanda Audas-Kass. Till hösten inleder de sitt tredje och sista år där deras uppdrag har varit att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga.

Bild: Matilda Audas Björkholm

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet