noll27 nr 3 – Lust att läsa

Läsfrämjande är en central uppgift för biblioteken, och i det här numret av noll27 kan du läsa om olika aspekter på detta. Du kan bland annat läsa om rapporten Läsandets årsringar, om Lärarstiftelsens alarmerande rapport om läslust,  om en ny antologi som vill väcka lusten till ljudligt berättande och om läsfrämjande insatser sett ur ett klassperspektiv.

Du kan också läsa om ny bok om litteraturhistoria, om Läsrörelsen som i år har funnits i 21 år, om ett nytt nordiskt projekt, om läsambassadörernas arbete i Finland och om spelifierade textsamtal.

Noll27 har dessutom gått bakom kulisserna och kan berätta allt om Augustpriset och om hur tre litteraturkritiker arbetar och tänker.

Inledningstexten är skriven av litteraturkonsulent Therese Ytter, kåserar gör Göran Everdahl och profilen heter Nina Katarina Karlsson.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 3 2021 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet