Antirasistiska kollektivet på Krut

Antirasistiska kollektivet på Krut

Med fokus på antirasism hade femton ungdomar i somras praktik på Malmö stadsbibliotek och Krut, platsen för unga. Inom ramen för projektet KOLL – antirasistiska kollektivet, fick de under fyra veckor lyssna på föreläsningar, diskutera, göra studiebesök och stadsvandringar.

– Det var ett projekt som gav dem kunskap om vad antirasism är, men det var lika mycket en utbildning om vad som händer i Malmö, säger Marit Mevold, projektledare för KOLL.

Det var en exklusiv liten skara som hade sökt sommarjobb på biblioteket där de fick ta del av en utbildning upplagd som en universitetskurs med olika delmoment och föreläsningar. Varje dag var noga planerad och variationen mellan föreläsningar, studiebesök och workshops var väl avvägd. På schemat stod bland annat föreläsningar om kritiskt tänkande, om nationella minoriteter, om afrofobi och om islamofobi, workshops om rasism i offentliga miljöer och om bostadsområdets betydelse för rasism.

– De fick träffa personer med egna erfarenheter av att vara rasifierade, de fick möta organisationer som jobbar med det här dagligen, och vi gjorde en antirasistisk bussresa i Malmö, säger Marit Mevold och berättar att varje dag började med en gemensam frukost där det fanns plats för samtal och reflektioner, men att det som gjorde störst intryck på
ungdomarna var de personliga berättelserna.

– Bland annat tittade vi på den dokumentära filmen Brev till en seriemördare, och pratade med filmskaparens bror Kamal Masri som blev skjuten av Peter Mangs 2006. Han överlevde med en hårsmån, och vi diskuterade bland annat hur man går vidare efter en sådan händelse, hur man hanterar hatet.

Kritik

Krut på Stadsbiblioteket driver sin verksamhet till stor del i samarbete med olika föreningar i Malmö, och KOLL är ett resultat av tidigare samarbete med den antirasistiska tidskriften Mana. Efter den gemensamma utställningen Antirasistiska blickar, kom idén om att ta fram ett studiematerial om antirasism som samtidigt skulle kunna lägga grunden för ett antirasistiskt föreningsarbete för unga i Malmö.

Den första tanken var att hitta ett samarbete med skolan, men man landade i ett samarbete med kommunens Ung i sommarjobb där ungdomarna är på plats i fyra veckor.

– Vi ville verkligen koppla på skolan som egentligen är en lämpligare plattform för de här frågorna, men skolan är en plats som vi har konstaterat missar de här samtalen. Det är sorgligt, konstaterar Rickard Sjöholm, nätverkskoordinator på Krut och menar att det bekräftas av att ungdomarna i fyra veckor likt ett mantra upprepade: Varför har vi inte fått lära oss det här i skolan?

Egentligen, menar Rickard, spelar det ingen roll vilken institution som gör det här, men att en förutsättning för att lyckas med en sådan här utbildning är både kunskap och ett brett nätverk.

– Det vi gjort här på Krut är möjligen unikt i det här sammanhanget. Vad vi känner till har det aldrig gjorts tidigare. Du kan inte ens läsa på universitetet på det här sättet. Men, poängterar han, helst skulle skolan ta tag i det, för problemen dyker upp i tidiga åldrar och drabbar alla. Men tyvärr saknar många pedagoger begreppen, språket, kunskapen och förmågan att formulera hur man ska arbeta med de här frågorna.

Ambassadörer

De fyra sommarveckorna avslutades med att kommunalrådet i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, besökte projektet för att diskutera rasismen i Malmö och stadens framtid. Ett möte som slutade i frustration, och som ungdomarna senare bemötte i en debattartikel i tidningen Sydsvenskan.

– En välformulerad artikel som ställer nödvändiga frågor. De lärde sig mycket på fyra veckor, de har funderat på vad man kan göra, men också förstått att det är väldigt svårt att hitta lösningar, säger Rickard och får medhåll av Marit.

– På många sätt fostrade de sig själv, bland annat i arbetet med att förbereda en antirasistisk plattform som ska fungera som KOLLs kommunikationskanal med bland annat facebook, instagram och en blogg med intervjuer om rasism och antirasistiskt arbete. Och tanken är också att så många som möjligt av dem ska fungera som ambassadörer för det de lärt sig, och kanske bli någon slags ungdomsledare för nästa kull som vi hoppas kunna erbjuda utbildning nästa sommar.

– Får vi frågan att göra det här igen nästa sommar lär vi göra det, säger Rickard. För det här är en verksamhet som ligger väl i linje med verksamheten på Krut, och vi kan med gott samvete driva den här typen av frågor utan att det påverkar det övriga arbetet på biblioteket.

 

Bild: Rickard Sjöholm

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet