Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Med Bläddra går det att läsa e-böcker på samiska och romani chib oavsett var man befinner sig i landet. Varken konto eller inloggning behövs och snart ska det även finnas litteratur på de andra nationella minoritetsspråken.

– Appen är utvecklad för att fungera som ett läsfrämjande verktyg på biblioteken, säger verksamhetsspecialisten Lovisa Karlsson Kjellin.

Bläddra är en del av Kungliga bibliotekets, KBs, satsning på biblioteksverksamhet för Sveriges nationella minoriteter. Egentligen började det hela som ett pilotprojekt, men i slutet av april lanserades appen som en varaktig lösning och finns idag nedladdad i 1 125 mobiler.

– Vi är jättenöjda med att så många har laddat ner Bläddra, säger Lovisa Karlsson Kjellin, som kom in som projektledare för appens innehåll i september 2019 och idag titulerar sig som verksamhetsspecialist på KB.

E-böckerna som finns i den kostnadsfria appen är på olika varieteter inom romani chib och samiska. Att det blev just de två språken har inte med någon värdering att göra, förklarar Lovisa.

– Två språk var vad vi mäktade med i starten och precis när beslutet fattades om att vi skulle utveckla appen pågick det en stor satsning på Kulturrådet kring romani chib. Samtidigt visade en analys ett behov av samverkan mellan KB och Sametinget för att det skulle bli lättare för kommunerna att få tag på samisk litteratur. Vi såg att Bläddra skulle kunna vara ett stöd i båda sammanhangen.

Träffade representanter

Inför arbetet med att ta fram appen gav sig KB ut på turné från norr till söder i Sverige för att samla in synpunkter från de olika språkgrupperna. En fråga var till exempel om det skulle gå att streama eller ladda ned materialet.

– Vi hade nog tänkt att streaming var bäst men så kom det synpunkter på att de som bor i områden utan internettäckning eller rör sig över gränserna inte skulle kunna läsa. Med nedladdning behöver man bara befinna sig i Sverige och ha uppkoppling precis när boken laddas ner, sedan kan man röra sig fritt när man läser den, säger Lovisa.

När innehållet skulle sättas gjorde Lovisa ännu en resa, fast den här gången på egen hand, för att träffa bland annat bibliotekarier och modersmålslärare. Vilken litteratur vill vi ha och varför? Tillsammans ringade de in fritidsläsaren, både barn och vuxna, som främsta målgrupp.

Tålmodigt arbete

I dagsläget innehåller appen 71 titlar. Bakom var och en ligger ett tålmodigt arbete.

– En av de första sakerna som jag upptäckte när jag kom in som projektledare var att det inte fanns några e-böcker i epub-format vare sig på samiska eller romska varieteter. Så det har varit många steg för att komma hela vägen med varje enskild titel, förklarar Lovisa.

För att få tag på e-böcker har KB skrivit licensavtal med förlag som ger ut litteratur på de två språken. Men flera gånger har Lovisa hittat böcker som getts ut av förlag som gått i konkurs, eller så har de inte haft avtal med författaren om e-bok, utan fått joxa med det först. Ett annat krux är att det inte finns något språkstöd för romani chib och samiska, så därför måste böckerna ha digitala förlagor. Och det har de inte alltid.

– Många av förlagen är väldigt små och några av dem har fått tacka nej till avtal med oss för att de inte haft tid eller saknat digitala förlagor. Men de flesta ser det som en chans att sprida sina böcker och eftersom de äger rättigheterna kan de sälja eller tillgängliggöra dem även på andra sätt.

Flera sätt att jobba på

På biblioteken ska Bläddra kunna användas på flera sätt, dels som digital katalog, dels för provläsning innan köp. Den fungerar också bra för högläsning med bild och text på stor skärm.

– Man kan även ta med appen utanför biblioteksrummet och ge folk ett redskap att prova på att läsa. Jag tror säkert också att de som är aktiva inom läsfrämjande kan hitta på egna sätt.

I mitten av oktober uppgick det totala antalet boklån sedan starten i april till 1 480.

– Det är väldigt bra med tanke på att vi bara har 71 titlar, säger Lovisa.

På sikt ska appen även innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli. Redan idag finns det planer på att publicera de första titlarna på meänkieli under 2022. När alla språken är på plats blir nästa steg att lägga till ljudböcker.

– Det finns ett otroligt stort behov av ljudböcker, framför allt om man tänker på att många som talar de nationella minoritetsspråken inte kan läsa dem, avslutar Lovisa.

Text: Paula Isaksson

FAKTA

Bläddra ingår i KBs regeringsuppdrag att satsa på Sveriges nationella minoriteters biblioteksverksamhet. Appen går att ladda ner till mobiler och surfplattor och är helt kostnadsfri för användaren. Den kan också användas utan inloggning. Innehållet består av e-böcker för barn, ungdomar och vuxna med tyngdpunkten på bilderböcker. Just nu finns böcker på följande språk:

Samiska – lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska.
Romani chib – arli, kelderash, lovari, kale och svensk romani.

Det långsiktiga målet är att Bläddra ska innehålla litteratur på samtliga fem minoritetsspråk.

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet