En modern läs- och skrivtekniker

En modern läs- och skrivtekniker

Läs- och skrivstuga på biblioteket är en verksamhet som Västra Götalandsregionen initierade redan på 1990-talet, samtidigt som en helt ny yrkesgrupp tog plats; läs- och skrivteknikern. Verksamhetens syfte var att med hjälp av handledning och hjälpmedel öka tillgängligheten till skriftligt material för alla med synnedsättning eller dyslexi. Nästan 30 år senare har framförallt de tekniska förutsättningarna förändrats, så hur ser verksamheten ut idag? Noll27 åkte till ett av få bibliotek som fortfarande har en läs- och skrivtekniker på plats, Cina Ljunggren på biblioteket i Falköping.

En ensam man sitter vid datorn som finns allra längst in på biblioteket, på den plats som kallas läs- och skrivhörna. Cina berättar att hon dagen innan introducerat honom i ett förstoringsprogram och att han förmodligen är här och testar. Egentligen måste man boka tid för att få använda den anpassade datorn, men Cina är generös och förstår att man kan söka sig till det avskilda hörnet av många anledningar.

– Min främsta arbetsuppgift är att vara handledare och ta emot personer som behöver handledningshjälp i läs- och skrivhörnan. Sedan kan personen välja att komma hit eller sitta hemma och använda programmen. Många med koncentrationsproblem tycker det är skönt att sitta här, och jag måste ju inte finnas bredvid hela tiden.

Förändringar

Cina var färdig med sin utbildning till läs- och skrivtekniker år 2003. Då fanns bland annat behov av att få hjälp med uppläsning av webbsidor, och mycket tid gick till hantering av talböcker. Numera finns teknik som touchtelefoner och iPads med inbyggda hjälpmedel, och hanteringen av talböcker handlar till stor del om att registrera konton på Legimus.

– Det finns fortfarande de som behöver personlig hjälp, och mycket handlar om den nya tekniken där jag måste hålla mig uppdaterad. Mycket av mitt arbete numera handlar också om att sprida information om alla hjälpmedel och om Legimus, berätta att de finns. Marknadsföring helt enkelt. Både om att läs- och skrivhörnan finns på biblioteket, om hjälpmedel och om Legimus.

Nystart

Under året har biblioteket i Falköping med hjälp av pengar från Stärkta bibliotek satsat på en nystart med bland annat renovering, nya möbler, och för läs- och skrivhörnans del, ny teknik. Nystarten innebär också en satsning på marknadsföring av läs- och skrivhörnan.

– Förr var det mer personliga visningar, nu jobbar jag mest med visningar för grupper och bjuder in till exempel pensionärsorganisationer och olika anhörigorganisationer. Då berättar jag om nya hjälpmedel och program, och ger en del boktips, småler hon.

Med nystarten insåg Cia också att det var dags att förbereda för nya målgrupper och inkludera bland annat studerande på SFI och på Lärcenter.

– Har man gått alla kurser på SFI och fortfarande inte kan läsa och skriva på svenska, då är man välkommen till Läs- och skrivhörnan för att få hjälp med språkträning och olika läs- och stavarättprogram, säger hon och fortsätter:

– Den största förändringen i mitt arbete är nog att det är nya målgrupper som behöver min hjälp. Och att mycket av tekniken nu finns i den egna telefonen.

Behövs läs- och skrivteknikerns kompetens fortfarande?

– Definitivt ja. Det är en personlig service och vi jobbar med en prioriterad målgrupp. Vi kan tekniken och vi har tid att möta besökarens behov. Tid som kanske inte bibliotekarien alltid har.

– Vårt uppdrag är att främja och inspirera till läsupplevelse, inspirera alla att komma till biblioteket där det finns hjälpmedel och anpassade medier. Och när jag kan hjälpa någon kunna fortsätta läsa när synen sviker, när jag får någon att våga använda tekniska hjälpmedel, eller när jag kan hjälpa en dövblind med stickbeskrivningar på punktskrift, då känner jag att jag nog gör lite nytta ändå, och hade det inte funnits en läs- och skrivtekniker på biblioteket hade vi kanske inte nått just dessa låntagare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet