”Ingen efterfrågan, inget behov, inget engagemang”

”Ingen efterfrågan, inget behov, inget engagemang”

I lagen står att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. Men det kan vara lättare sagt än gjort när utbudet av media är begränsat och det inte finns någon efterfrågan. För att kunna ge rätt stöd har Västra Götalandsregionen kartlagt hur biblioteken arbetar med minoriteterna idag och vilka utmaningar de möter.

Bara var tredje svensk vet vad en nationell minoritet är. Endast fem procent kan räkna upp minoritetsspråken på sina fem fingrar. Det visar en undersökning som analysföretaget Novus gjorde 2018. För att stärka allmänhetens kunskap har Västra Götalandsregionen tagit på sig att tillsammans med folkbiblioteken försöka lyfta de nationella minoriteterna. Under två veckor under hösten 2020 ringde Förvaltningen för kulturutveckling till biblioteken i regionens 49 kommuner för att höra hur de arbetar idag, och hur förvaltningen kan stötta dem. Både chefer och medarbetare intervjuades.

– Vi förstod att flera bibliotek ser spridandet av kunskap om de nationella minoriteterna som en del av deras folkbildande roll, och att de gärna vill lyfta de olika grupperna. Men att det av olika anledningar inte alltid blir så, säger Katarina Larson, konsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Vad är hönan och ägget?

Kartläggningen visade att biblioteken ställs inför många utmaningar i sitt arbete med och för de nationella minoriteterna. För det första är utbudet av media och böcker kraftigt begränsat på de olika språken, finskan undantaget. Ett annat problem är att det knappt finns någon efterfrågan på media på de olika språken. Det leder till att engagemanget avtar hos personalen, eller som en av de intervjuade uttrycker det: ”Ingen efterfrågan, inget behov, inget engagemang”.

– Det är lite intressant det där med efterfrågan och tillgång, vad som är hönan och ägget och hur man ska tänka. Många av biblioteken uttryckte också att de skulle behöva hjälp med att hitta inköpskanaler, så det är något vi kan försöka bistå med framöver, säger Katarina.

Det visade sig också att många bibliotek hade svårt att ta reda på om det finns någon representation för de nationella minoriteterna i kommunen. I Sverige är det förbjudet att registrera etnisk tillhörighet, men Katarinas rekommendation är att gå via skolan.

– Man kan höra med skolan om det finns elever som har något av de här språken som modersmål, säger hon och tillägger: – En del bibliotek har trott att det inte finns några nationella minoriteter i kommunen men så har museet kanske haft en utställning om romer och då har det dykt upp låntagare som frågat om böcker på romani chib.

Men det största problemet av alla är kanske tiden. I och med de stora flyktingströmmarna till Sverige har biblioteken i första hand fått prioritera andra språkgrupper, menar Katarina.

– Nu har behovet ebbat ut lite, men det kommer fortfarande många som vill låna böcker på till exempel arabiska, somaliska, och persiska. Då får de nationella minoriteterna kanske stå tillbaka.

 

Text: Paula Isaksson

Bild: Anders Magnusson

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet