noll27 nr 4 – Inkluderande bibliotek

noll27 nr 4 2021 tema inkluderande bibliotek.

Det här numret av noll27 handlar om biblioteksverksamhet för bibliotekslagens prioriterade grupper och gruppen hbtq+. Du kan bland annat läsa om de nya resursbiblioteken för nationella minoriteter, om den nya appen Bläddra och om den romska läsambassaden i Oxie.

Du kan bekanta dig med en ny guide för bibliotekens arbete med hbtq+, med projektet Queerlit och en Queer bokcirkel för unga. Noll27 har också besökt Queerörelsens Arkiv och Bibliotek i Göteborg, Dawit Isaakbiblioteket i Malmö och antirasistiska kollektivet Koll på Malmö stadsbibliotek. Dessutom kan du läsa om en ny rapport om uppsökande verksamhet på bibliotek, om uppsökande läsambassadörer i Göteborg och om en läs- och skrivteknikers arbete.

Inledningstexten är skrivet av Cecilia Brisander, kåseriet är signerat Åsa Storck och profilen heter Tommy Hagström.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 4 2021 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet