Ny guide lyfter hbtq+-perspektivet

Ny guide lyfter hbtq+-perspektivet

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+ har under året publicerat en ny guide, Guide för bibliotekens arbete med hbtq+. Guiden är tänkt fungera som inspiration och stöd i bibliotekens arbete med hbtq+, och den innehåller såväl konkreta tips och råd som förslag på hur man kan implementera arbetet i sin organisation. Noll27 ringde upp Eleonor Pavlov på Lunds stadsbibliotek, som tillsammans med Hanna Olsson på Umeå universitetsbibliotek, har tagit fram en stor del av materialet till guiden.

Varför en guide för bibliotekens arbete med hbtq+?

– Det började egentligen med att vi ville göra en guide om regnbågsflaggan, vad den signalerar och hur biblioteken ska hantera den. Vi hade fått signaler om att flera bibliotek som agerat vallokal haft problem med att besökare ifrågasatte regnbågsflaggor i lokalen. Så förutom flaggans symbolvärde ville vi också titta på vilka faktiska regler som gäller i en vallokal.

När vi nästan var klara med guiden våren 2020, beslutade Svensk biblioteksförening att fokusera mer på bibliotekens arbete med hbtq+-frågor, och i det sammanhanget göra en mer allmänt hållen guide. Och där satt vi med en nästan färdig guide och kände att vi kan ju inte ha två, så sommaren 2020 skrev vi ett nytt utkast till en ny guide som var färdig och kunde presenteras vid branschdagarna i maj 2021.

Hur är guiden upplagd?

Eleonor Pavlov

Eleonor Pavlov
Bild: Mårten Pavlov

– Vi har delat upp den i olika fokusområden som handlar om det digitala biblioteket, om det fysiska bibliotek och om programverksamhet. I slutet av guiden finns också en taxonomi som beskriver olika nivåer av hbtq+-arbete på bibliotek.

Men vi inleder med ett kapitel som heter Att arbeta med hbtq+ på biblioteket. Här vill vi lyfta att det är organisationens ansvar, att det ingår i vårt uppdrag och att arbetet inte får bygga på en enda eldsjäl. I kapitlet finns också en del som vänder sig till den som är chef eller arbetsledare där vi pratar om chefens roll i arbetet.

Det finns också en historisk del och en kort introduktion till vissa begrepp, men de flesta delarna är mer konkreta. När det till exempel gäller det fysiska biblioteket har guiden förslag som handlar om regnbågshyllan, skyltar och skyltning, programverksamhet och sagostunder. Och ett eget stycke om regnbågsflaggan och biblioteket som vallokal.

Vad ska man börja med om man vill arbeta med hbtq+ på biblioteket?

– Det första man kan göra är att läsa guiden. Det handlar om att utbilda sig, för man måste förstå varför biblioteken ska arbeta med hbtq+-perspektivet. Att vi också måste jobba aktivt med, och för, vissa grupper som inte är prioriterade i bibliotekslagen. Som hbtq+. Det handlar om bemötande och inkludering på ett brett sätt, och det ingår faktiskt i vårt uppdrag att se till att biblioteken är tillgängliga för alla.

Enligt RFSL finns det idag 31 bibliotek i Sverige som är hbtqi-certifierade. Är guiden ett komplement?

– En certifiering handlar om att hela arbetsgruppen genomgår en utbildning och att man skriver en handlingsplan. Det är en ganska kostsam process och man måste göra en ny certifiering vart tredje år.

Guiden är i första hand för de som vill komma igång med arbetet, och den lyfter att det finns andra vägar att gå än certifiering. Att det finns många sätt att arbeta inkluderande, även om man inte har någon större budget eller mycket personal. Det har varit viktigt för oss att trycka på att det finns saker man kan göra oavsett var man jobbar, kanske kan du bara köpa in några böcker, men det är mer än ingenting.

Men det handlar också om att guiden ska bekräfta de som jobbat länge med frågorna i sin verksamhet. Lite pepp att fortsätta helt enkelt.

FAKTA

Guide för bibliotekens arbete med hbtq+ finns i digital form på Svensk biblioteksförenings webbplats.
Guiden finns tillgänglig på svenska och på engelska.

Hbtqi, eller hbtq+, är samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Källa: RFSL

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet