Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Det är inte alltid så lätt att hitta äldre litteratur med queera teman eller motiv. Men det ska det treåriga projektet Queerlit nu ändra på genom att skapa en databas med hbtqi-litteratur.

Idag finns inte böcker om att komma ut, om regnbågsfamiljer, eller skildringar av till exempel transpersoners liv, samlade och sökbara. Men projektet Queerlit ska nu göra det lättare att hitta sådana verk, genom att samla svensk hbtqi-skönlitteratur i en databas. Den ska sedan bli en deldatabas till Libris och finnas på en egen hemsida.

– Våra ämnesord kommer också att importeras till alla folkbiblioteks kataloger om de hämtar sina poster från Libris. Så det kommer att bli en bättre sökbarhet för de här böckerna, säger Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie i projektet och även en av initiativtagarna till det.

Efter att han själv arbetat med queer litteratur på olika sätt, väcktes tanken om att det behövdes en databas för att lätt kunna hitta böckerna som efterfrågades. Efter flera år, många funderingar och slutligen finansiering från Riksbankens jubileumsfond, startade projektet i år.

– Det har varit en idé väldigt länge och nu ser det ut som om den blir verklighet och det är ju helt fantastiskt, säger han.

Måste läsa mellan raderna

Databasen är tänkt att underlätta för forskare, men även för allmänhet och folkbibliotek. Nu arbetar projektgruppen bland annat med att inventera litteratur, ta fram en egen tesaurus, ämnesordlista, och därefter knyta den till litteraturen för att göra den sökbar.

– Vi sitter också och diskuterar vad som egentligen ska vara med. Som det ser ut nu, kommer det även att vara negativa skildringar med. Skulle vi utesluta det så skulle det inte bli så mycket av den äldre litteraturen kvar, säger Sebastian.

Eftersom lagstiftning och vad som varit moraliskt accepterat inte var samma förr som det är idag, påverkar det även synligheten av de queera motiven i äldre litteratur. Mycket är implicit, tvunget att läsas mellan raderna, mycket annat är negativa skildringar av till exempel samkönad kärlek.

– Så vi har ju väldigt mycket väldigt tragisk litteratur, eftersom ingen ville publicera positiv litteratur, säger Sebastian.
De moderna begrepp vi känner till idag var också obekanta, vilket gör att den äldre litteraturen måste avkodas för att det ska gå att se om, och i så fall hur, den handlar om hbtqi.

– Vi tar ju därför med all litteratur där någon agerar könsöverskridande. Även om den inte definierar sig som transperson. Är det äldre litteratur där någon klär sig för att passera som ett annat kön, och gör det, så kommer vi ha med den. Det kan- ske man inte tänker på som en queer bok, men den får ju ändå en sådan funktion.

Vad hoppas du att databasen kommer att bidra med?

– Jag vet ju att det finns ett stort intresse för queerlitteratur, bland läsare och bland bibliotek. Det kommer att bli mer sökbart, det kommer att bli lättare att hitta hbtqi-litteratur. Vill du se vad det skrevs för böcker om till exempel trans på 50- och 60-talet så kommer du ha någonstans att överhuvudtaget söka, det finns ju inte i nuläget. Bara det kommer att bli ett stort kliv.

FAKTA

Queerlit:

  •  Är ett treårigt forskningsinfrastrukturprojekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond
  • Har projektmedarbetare från bland annat Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, KvinnSam, Centrum för digital humaniora och Kungliga biblioteke
  • Ska efter att projekttiden löper ut förvaltas av KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek.

 

Bild: Sanna Fogelvik

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet