Uppsökande läsambassadörer

Uppsökande läsambassadörer

I Göteborg har under året ett antal personer med olika språkkompetenser utbildats till läsambassadörer. Genom uppsökande insatser ska de bland annat stärka läsfrämjande insatser för barn och familjer i särskilt prioriterade områden.

– I Göteborgs satsning Staden där vi läser för våra barn, finns en stor vilja att nå ut till föräldrar oavsett språkbakgrund. Att vi nu har en stor grupp läsambassadörer med många olika språk representerade, det skulle jag gissa är unikt, säger Anita Sjövall, bibliotekarie på Biskopsgårdens bibliotek och samordnare för stadens läsambassadörer.

Vinnande koncept

Det handlar om ett familjecentrerat arbetssätt där föräldrarnas betydelse för barnens språkutveckling ska lyftas, så läsambassadörerna vänder sig till både familjecentraler, öppna förskolor, bibliotek, föreningar och olika event.

– Det finns egentligen inga begränsningar och det finns många vinster med att bli fler personer och fler språk i det här arbetet. Till exempel har läsambassadörerna egna nätverk och sammanhang som vi aldrig skulle nå, säger Anita och berättar om ett aktuellt uppdrag i dessa pandemitider där läsambassadörer kommer att stå utanför en förskola och möta upp föräldrarna när de hämtar sina barn.

– Det är ett väl förberett besök och föräldrarna har fått veta i förväg att de kommer att stå där och att de har en bokgåva med sig.

Läsambassadörerna har tre olika bokpaket med sig indelade efter ålder och med en blandning av textlösa böcker och böcker på svenska. Böckerna ska dels fungera som en ingång till samtal om varför det är viktigt att läsa för barnen och vad man som förälder kan bidra med, men är också en gåva för att det ska finnas böcker runt barnen i hemmet.

– Det är helt enkelt ett informationsuppdrag riktat till föräldrarna där läsambassadören ska sänka tröskeln och visa att det går bra att berätta med egna ord och att det räcker att visa bilderna i en bok. Det är sådant vi utbildar läsambassadörerna i, säger Anita som hoppas att biblioteken framöver ska kunna använda sig mer av läsambassadörerna i det egna arbetet.

– Det finns ju till exempel ett behov på biblioteken av sagoläsning på olika språk.

Efterlängtad resurs

Allt började egentligen redan 2017 i stadsdelarna Biskopsgården och Lövgärdet då biblioteket gjorde en satsning med läsambassadörer med annan språkbakgrund än svenska. Då rekryterades de bland anställda inom den egna förvaltningen. När finansiering från bland annat Stärkta bibliotek möjliggjorde en nysatsning, då valde man att rekrytera läsambassadörer utifrån.

– Satsningen Staden där vi läser för våra barn är tänkt ta ett helhetsgrepp över läsfrämjande insatser, och genom att rekrytera läsambassadörer utanför den egna organisationen hoppas vi nå ännu fler föräldrar och barn med andra språkbakgrunder än svenska, säger Anita och betonar att det inte är frågan om något arbetsmarknadsprojekt.

– All fortbildning, alla möten och allt arbete arvoderas. Och det är för att vi har bedömt att det är en resurs vi behöver i vårt arbete.

I december 2019 bjöd biblioteket i Biskopsgården in till en informationsträff för att berätta om sina planer att utbilda uppsökande läsambassadörer. De inbjudna var bland annat personer som varit hälsoguider eller kulturtolkar i Göteborg och som var bekanta med innebörden av informationsförmedling och bemötande. En kompetens de nu erbjöds komplettera med utbildning om bibliotekets verksamhet, språkutveckling, barnlitteratur, läsning och berättande för små barn.

– Intresset var stort och i dagsläget har vi arton läsambassadörer som representerar drygt tio olika språk, säger Anita och tillägger:

– Det viktigaste är att nå barnen med berättelserna och böckerna.

FAKTA

Projektet med uppsökande Läsambassadörer ingår i Göteborgs stads satsning Staden där vi läser för våra barn och är en del av arbetet inom Stärkta bibliotek. Satsningen riktar sig till barn i förskoleåldern och deras vuxna.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet