Bibliotekarien i Danmark

Bibliotekarien i Danmark

När noll27 kontaktade biblioteksföreningar i Norge, Danmark och Finland för att prata om bibliotekariens roll och status, kunde vi konstatera att även om förutsättningarna kan variera, är det mycket som är gemensamt. 

Danska Forbundet Kultur og Information, tidigare Bibliotekarforbundet, är ett fackförbund och en intresseorganisation för bibliotekarier och andra som arbetar professionellt med data, information, kunskap och kultur i Danmark. Tine Segel är ordförande i Forbundet Kultur og Information.

Vilken fråga är mest aktuell för bibliotekarier i Danmark just nu?

– Läslust, att man fokuserar på läslust hos barn och unga. Och det digitala i förhållande till demokrati. Där har bibliotekarien en självklar roll i att vara med och öka kunskapen hos befolkningen.

Sedan har vi en diskussion i Danmark kring regionalisering, att biblioteken ska spela en tydligare roll i förhållande till det lokala. Att biblioteken ska vara som kulturhus där biblioteken slås samman med andra funktioner.

På vilket sätt har bibliotekariens roll utvecklats/förändrats de senaste åren?

– Den klassiska bibliotekariekompetensen används på nya sätt, och inte bara på biblioteken utan också i andra sammanhang. Bibliotekarien har numera mer fokus på gemenskap, både i den egna organisationen och bland medborgarna. Och det handlar om att biblioteken gått från »collection to connection«, något man faktiskt kan överföra till bibliotekariens roll. Man är inte längre bara en bibliotekarie, man är också ute i sitt lokalsamhälle och förmedlar kultur och litteratur samt undervisar i informations- och digital kompetens på till exempel skolor och vårdhem. Och här kommer en stor lärandeaspekt in, att kunna undervisa pedagogiskt är ju inget man får lära sig i utbildningen utan något man får av erfarenhet eller med vidareutbildning. Och det är också viktigt att hålla fast vid att man är bibliotekarie, inte lärare eller pedagog.

Man har också mycket mer samarbeten när man arrangerar evenemang som kan vara allt från läsklubbar till gemensamma middagar.

När man arbetar på ett bibliotek så arbetar man med människor, det är ju inte något nytt. Men kanske är det mer att man går tillbaka till en gammal uppfattning om bibliotekarien bakom en disk. Jag tänker bland annat på den dagliga digitala vägledningen och allt som är relaterat till kommunen och medborgarservice. För i förhållande till service så är biblioteken i sig själva en serviceplats, och det har ju bibliotekarierna tagit till sig. Service en stor del av arbetet på ett bibliotek 2022.

Under en period pratade man också mycket om biblioteksmedarbetare mer än om bibliotekarien. Det handlar till stor del om att identifiera bibliotekarierollen ur ett fackligt perspektiv, för allt oftare anställer man andra professioner, till exempel lärare, som jobbar tillsammans med bibliotekarier.

Hur matchar utbildningen av biblio- tekarier dagens behov av förmedling, service och utveckling?

– Utbildningen har de senaste tio åren genomgått en extrem förvandling. Förut fanns det en Biblioteksskola i Danmark, nu är den en avdelning inom Köpenhamns universitet samt en bachelorutbildning på Syddansk Universitet. Utbildningen är akademisk med fokus på entreprenörskap, medborgarskap, värdskap och för- medling, och den innehåller en teoretisk praktik, eller mer en auskultation.

Många bibliotekschefer har faktiskt börjat efterfråga bibliotekarier med mer klassiska bibliotekskompetenser som referensarbete, informationssökning, källkritik och litteraturförmedling.

Jag tror att många ser positivt på bibliotekarien som anses som trovärdig. Framförallt om man tänker på medborgarservicefunktionen där bibliotekarien inte har en myndighetsroll men ändå hjälper till.

I bibliotekslagen står att upplysning, utbildning och kulturella aktiviteter ska relateras till bibliotek, vilket förstås genomsyrar bibliotekariens arbete. Men att få en ung människa som utbildar sig till bibliotekarie att definiera sig som en bibliotekarie, det är en helt annan sak.

Bild: Jakob Boserup

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet