Bibliotekshögskolan är äldst och störst i landet

Bibliotekshögskolan är äldst och störst i landet

Det var i Borås som allting började. Sedan starten på 70-talet har massvis med studenter tagit sin examen på Bibliotekshögskolan som också är landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom ämnet.

Många som undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap idag har inlett sin bana i Borås. Varje år tar högskolan in 160 studenter, så förutom att utbildningen har funnits längst är den också störst i Sverige.

Maria Ringbo, som är programansvarig på Bibliotekshögskolan, gick själv där i slutet av 90-talet. Men då var det inte inne att använda ordet bibliotekarie, minns hon.

– Under den perioden kom det många influenser från den digitala världen så istället skulle man säga att man utbildade sig till informationsvetare, det traditionella bibliotekarieyrket sågs som något gammaldags. Men nu marknadsförs programmet som just ett bibliotekarieprogram, så det har varit stora svängningar med åren.

Bibliotekshögskolan har valt att inte ha någon praktik för studenterna. Istället är campusstudenterna ute på fältstudier i tre veckor och blir erbjudna en mentor under två år. Enligt Maria är mentorskapet en riktig win-win-situation. Studenten får veta hur en arbetsplats kan organiseras och fungera, och mentorn får insikt i vad som händer inom forskningen och utbildningen.

Social hållbarhet

Tidigare ansågs Bibliotekshögskolan vara för inriktad på folkbiblioteken. Men förra hösten startade man upp ett nytt program där högskolebiblioteken och deras behov finns med.

– Vi ser hur vi kan få in de olika bibliotekstyperna i alla kurser. De flesta av våra studenter känner väl till folkbiblioteken, men vi försöker bredda deras tänk kring vad de kan göra efter utbildningen, och det är otroligt roligt, säger Maria.

Bibliotekshögskolan jobbar också med att få in olika aspekter av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i kurserna tillsammans med etiska perspektiv.

– Många studenter tycker att social hållbarhet är väldigt intressant, alltså hur biblioteket kan vara en mötesplats för människor med olika socioekonomiska bakgrunder. Ett inkluderande samhälle är ett rättvist samhälle.

Många vill läsa på distans

Programmet kan även läsas på distans, på halvfart, vilket är väldigt uppskattat med många sökande varje år. Den som vill kan också läsa vissa kurser utomlands plus att man tar in utländska studenter. I höstas kom sex studenter från Makereneuniversitetet i Uganda till Borås.

– Det var jättespännande och berikande att få ta del av deras tankar om hur bibliotekariens bemötande och bibliotekslokalens utformning spelar roll för att få besökare att känna sig välkomna, säger Maria.

Text: Paula Isaksson

Bild: Suss Wilén

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet