I Umeå väljer studenterna själva sina kurser

I  Umeå väljer studenterna själva sina kurser

Tre terminer med valbara kurser, praktik i fyra dagar och gräddfil till extrajobb på universitetsbiblioteket. I Umeå kan studenterna forma sin egen utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och bygga på med en ettårig magister.

Från början var utbildningen till bibliotekarie i Umeå ett påbyggnadsprogram, men 2019 gjordes det om till ett kandidatprogram på 180 poäng.

– Vi ville helt enkelt utöka antalet platser och ge gymnasieeleverna möjlighet att söka direkt till vårt program, säger programrådsordförande Rickard Danell.

Upplägget i Umeå skiljer sig på flera sätt från andra bibliotekarieutbildningar. Bland annat har studenterna hela tre terminer där de själva väljer sina kurser. På det sättet kan de till stor del forma sin egen utbildning. Men först läser de två terminer med fasta kurser som till exempel informationsförmedling, kunskapsorganisation och bibliotekspedagogik. De gör också många studiebesök på olika bibliotek och går igenom bibliotekens historia och samhällsroll.

Majoriteten jobbar extra

Studenterna har också en ovanligt kort praktik, på bara fyra dagar. I gengäld kan den som vill ansöka om att få jobba extra på någon av universitetsbibliotekets tre filialer, berättar studievägledaren Helen Andersson.

– Universitetsbiblioteket kallar de här tjänsterna för biblioteksamanuenser och har öronmärkt dem för våra studenter. Majoriteten jobbar extra under tiden som de studerar, så de får mycket praktik på det sättet.

Samtidigt förklarar hon att det finns förslag på att lägga till en fjärde termin med biblioteks- och informationsvetenskap, mot att man skippar en av de planerade terminerna.

– I så fall kommer vi kunna förlänga praktiken så att den motsvarar sju och ett halvt högskolepoäng.

När det väl är dags för andra året kan studenterna välja mellan valbara och valfria kurser. På de valbara har de platsgaranti och kan antingen läsa litteraturvetenskap och kreativt skrivande, informatik eller pedagogik. Den som hellre går en valfri kurs kan söka till vad som helst i konkurrens med andra. Det går också att läsa utomlands de här terminerna, sedan länge har Umeå universitet utbytesavtal med universitet över hela världen.

Skriver uppsats femte terminen

Vanligtvis är uppsatsskrivandet förlagt till sista terminen på universitet och högskolor i Sverige. Men i Umeå gör studenterna sitt examensarbete redan den femte terminen och avslutar sina studier med en valfri kurs. Upplägget ger möjlighet till en kortare studiegång på tre terminer för den som redan har nittio högskolepoäng i bagaget, förklarar Helen.

– Man kan alltså avsluta sina studier med att skriva sin uppsats på hösten. Men om vi lägger in en fjärde termin i biblioteks- och informationsvetenskap kommer studenterna få skriva sin uppsats på våren.

Den som vill kan gå vidare till en ettårig magisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

– Då får man behörighet till forskarutbildningen och läser bland annat om organisation, ledarskap och projektledning. Om man har tänkt att jobba i projekt eller bli bibliotekschef kan det vara en anledning att gå magistern, säger Helen.

Text: Paula Isaksson

Bild: Elin Berge

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet