Många vill läsa på masternivå i Lund och Uppsala

Många vill läsa på masternivå i Lund och Uppsala

Den som vill ta en master i biblioteks- och informationsvetenskap kan välja mellan flera lärosäten. I Lund och Uppsala samordnas progammet med arkivvetenskap och museologi.

– Bibliotek, arkiv och museum är tre typer av verksamheter som har många gemensamma nämnare, säger Björn Magnusson Staaf på ABM i Lund.

Till masterprogrammen i ABM på universiteten i Lund och Uppsala kan alla söka som har en kandidatexamen. I vad spelar ingen roll och konkurrensen är stor om de åtråvärda platserna. Urvalet görs först utifrån ett »letter of intent« där studenterna motiverar varför de vill gå utbildningen. I nästa steg kallar Lund runt 110 till intervju, medan de som vill till Uppsala får sammanfatta en akademisk text som inträdesprov.

– Uttagningsprocessen är den absolut svåraste uppgiften vi har att jobba med, det är väldigt många kvalificerade studenter som söker, säger Björn Magnusson Staaf, programkoordinator för ABM i Lund.

– Det här är studenter som har kommit långt i sin studiekarriär och en del har även hunnit vara ute i arbetslivet, men de vill vidareutveckla sig eller göra något helt annat, säger Christer Eld, studierektor vid institutionen för ABM i Uppsala.

ABM har funnits som ett integrerat masterprogram sedan 2007 i Uppsala och 2008 i Lund. Studenterna väljer inriktning mot arkiv, bibliotek eller museum, men eftersom institutionerna i mångt och mycket har samma uppdrag är flera av kurserna gemensamma.

– Arkiv, bibliotek och museum arbetar med olika frågor men har kunskapsorganisation och information som väldigt centrala delar, säger Björn.

Hälften gemensamma kurser

Många som söker till programmet med biblioteksinriktning har läst litteraturvetenskap innan. Men det kommer också studenter från naturvetenskapliga eller språkliga ämnen.

– Om jag ska vara krass så söker många sig hit för att de vill ha ett jobb, säger Björn. Humaniora är ett fält där det inte är helt självklart vart man ska gå vidare.

Av kurserna som ingår i programmet är ungefär hälften ämnesspecifika och hälften ämnesgemensamma i både Lund och Uppsala. Båda universiteten inleder med en introduktionskurs som alla studenterna har tillsammans.

I Lund följer sedan en fördjupning i respektive inriktning och därefter spårgemensamma kurser i att arbeta i projekt, databasbyggande, kommunikation och strategisk verksamhetsutveckling. I Uppsala läser studenterna om klassifikation, informationshantering, informationsstrukturer och om bibliotekens samhälleliga uppdrag, vilket de också gör i Lund. Dessutom har båda lärosätena kurser i kunskapsorganisation och pedagogik. Hela sista terminen är vikt för masteruppsatskursen.

Många provar skolbibliotek

I programmet ingår också fyra respektive fem veckors praktik. I Uppsala ligger den inbäddad i en kurs som heter »Att vara en reflekterande praktiker«.

– Det handlar om att förhålla sig till en framtida tänkt yrkesroll. När studenterna kommer tillbaka från praktiken är en viktig del av kursen att reflektera över vad de har upplevt i relation till utbildningens innehåll, berättar Christer.

På ABM i Lund ligger praktiken under tredje terminen då studenterna har valbara kurser.

– De får välja om de ska göra praktik eller inte men det brukar vara väldigt populärt. Vi kallar det för verksamhetsförlagd utbildning och många passar på att testa andra bibliotekstyper än vad de har tänkt att de ska arbeta på. Förvånansvärt många har provat skolbibliotek och blivit riktigt taggade, säger Björn.

Mastern i ABM är forskarförberedande. Uppsala ger även programmet på distans. I snitt söker drygt 200 årligen till de 25 distansplatserna med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap.

– Distansutbildningen gör att man kan befinna sig på en helt annan plats i världen och passa på att ta en utbildning, säger Christer.

Text: Paula Isaksson

Bild universitetshuset i Lund: Mikael Risedal

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet