noll27 nr 1 – Yrke: Bibliotekarie

Bild på förstasidan noll27 nr 1 2022 Tema: Yrke: BibliotekarieÅrets första nummer av noll27 handlar om yrkesrollen bibliotekarie. Du kan bland annat läsa om ett projekt med nyanlända biblioteksguider, om socionomer som resurs i bemötandefrågor på biblioteken i Stockholm och Örebro, om hur de olika utbildningarna till bibliotekarie ser ut och om nyckeln till framgångsrik kompetensutveckling.

Du kan också läsa om vad Anna Troell, ordförande i fackförbundet DIK, har att säga om professionen i nutid och framtid, och vad biblioteksföreningar i Danmark, Norge och Finland säger om bibliotekariens status och roll i dessa länder. Dessutom kan du läsa om noll27s möte med tre bibliotekarier som befinner sig i olika skeden av sitt yrkesliv.

Inledningstexten är skrivet av Jenny Lindberg, kåseriet är signerat Sofia Wretling och profilen heter Susanne Joki.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 1 2022 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet