DIKKO på nätet

DIKKO på nätet

DIKKO är ett nätbaserat magasin av, om och för nationella minoriteter. Magasinet vill sprida kunskap om romer och nationella minoriteter och förmedlar dagligen aktualiteter och kultur med ett resande/romskt perspektiv.

DIKKO beskrivs som i första hand ett nyhetsmagasin med bevakning av frågor som rör de nationella minoriteterna i Sverige och i EU. Tidningen uppdateras varje dag och de fem personerna i redaktionen lägger ner mycket tid på omvärldsbevakning och på att hantera de texter som olika skribenter skickar in.

– Vi valde att starta en digital tidning där det går att dela enskilda artiklar och där vi kan sprida information och finnas med i debatten, säger ansvarig utgivare Britt-Inger Hedström Lundqvist och fortsätter:

– Från början var DIKKO en tidning med fokus på resande och romer, men allteftersom tidningen växte såg vi att många av frågorna inte bara handlade om dem, utan om nationella minoriteter generellt,

Delaktighet

2014 var Britt-Inger med att starta gatutidningen Dik Manusch för att EU-migranterna skulle sälja en tidning i stället för att tigga. Tidningens innehåll byggde på inskickade artiklar, och när Dik Manusch 2018 bytte inriktning och namn till DIKKO, följde idén om inskickat material med.

– Jag är utbildad etnolog och värnar alla berättelser i världen så tidningen innehåller ganska mycket inskickade berättelser och anekdoter. Och det är ju också ett sätt att nå ut med minoriteters perspektiv, säger Britt-Inger och betonar att tidningen är en blandning av kultur, kunskap och aktualiteter, och att många av skribenterna är från de olika minoriteterna där språken är svenska, norska och engelska.

– Vi vill ju vara en upplysningstidning och om man skriver på romani begränsar vi tillgängligheten. Och en positiv effekt av att skriva på svenska är att många skolor använder våra artiklar som en introduktion till minoriteterna.

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Britt-Inger Hedström Lundqvist
Bild: Anders Boström

Fokus

Bevakningen i DIKKO har fokus på mänskliga rättigheter och rasism, och har ett övergripande barnperspektiv. Just nu inför valåret handlar många artiklar om demokratifrågor, och ofta är det personer med erfarenhet från respektive perspektiv som skriver.

Flera i redaktionen jobbar också själv vid sidan av DIKKO med barn och unga med problem som kriminalitet och droger, och Britt-Inger berättar att de under året hoppas kunna ge ut ett nummer av DIKKO i pappersform. En tidning för nationella minoriteter på SIS-hem, häkten och fängelser.

– Vi jobbar ju med människor i utanförskap så vi vill göra ett nummer som vi kan skicka till alla låsta institutioner i Sverige där man inte har tillgång till en dator att läsa på. Det kommer att vara fokus på resande och romer, men vi kommer förstås att plocka in artiklar som rör alla minoriteter, säger Britt-Inger och tillägger att hon också hoppas nå de äldre som inte är ute på nätet.

– För att nå målgrupper vi tycker är viktiga är vår dröm att så småningom kunna ge ut tidningen med fyra nummer per år i pappersform. Men det handlar om ekonomi. För även om vi har tidskriftsstöd från Kulturrådet, och även om vi har ett stort ekonomiskt stöd från privatpersoner, bygger tidningen fortfarande på stor idealitet.

– DIKKO växer och vi tycker att tidningen är viktig. Men ännu viktigare är att vår målgrupp betraktar den som sin tidning, och att vi jobbar för och med vår målgrupp. Delaktigheten är A och O.

FAKTA

Namnet DIKKO är en variant på det romska ordet dikka, som betyder titta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet