Region ger utsatta redaktioner en fristad

Region ger utsatta redaktioner en fristad

Residensplats till redaktioner på kulturtidskrifter i akut nöd, det är en av de insatser som Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade om efter invasionen i Ukraina. På Lagerhuset i Göteborg förbereder Göran Dahlberg, redaktör för kulturtidskriften Glänta, för ankomst.

– Här inne är vårt kontor, säger han och öppnar dörren in till tidskriften Gläntas högkvarter.

Rummet där han huserar är fullt av hyllor med tidskrifter, tidningar och böcker, och ser inarbetat och trivsamt ut. Någonstans här inne, eller på samma våning bland någon av de andra redaktionerna och verksamheterna som huserar här på Lagerhuset i Göteborg, kommer det att röjas plats för två personer från den belarusiska tidskriften CityDog, som planerar att komma i juni. De blir först ut i den satsning på tidskriftsresidens som Västra Götalandsregionen beslutade om i våras.

Nämnden ville satsa

Ylva Gustafsson, regionutvecklare på koncernavdelning kultur på Västra Götalandsregionen är den tjänsteman som tillsammans med Göran Dahlberg, jobbat

fram förslaget.

– Redan veckan efter invasionen av Ukraina hade vi avstämning med presidiet och kom fram till att vi måste göra en insats för det publicistiska, för tidskrifter och det fria ordet, berättar hon.

Kulturnämnden avsatte en miljon kronor till tre insatser, varav en är tidskriftsresidenset. Där står regionen för bostad, omkostnader, resa och arbetsplats åt olika kulturtidskriftsredaktioner, på perioder på ungefär tre månader i taget. Ylva tror att det kan vara bra ur flera perspektiv.

– Vi har alldeles för lite kontakt med Östeuropa. Vi har jättemycket att lära oss och det behövs ett intellektuellt utbyte med Europa som inte bara är baserat på väst. Så jag ser ju detta som en möjlighet, det är bara väldigt tråkigt att det är ett krig som är anledningen till att det blev just nu, säger hon.

Samarbete var värdefullt

På Gläntas kontor förklarar Göran att han länge gått med samma idé om ett intellektuellt utbyte mellan tidskriftsredaktioner. Han plockar ner två tidskrifter från en hylla och visar hur deras egen redaktion
har gjort två stora internationella samarbeten med en sydafrikansk och en libanesisk publikation.

– Vi har översatt hela deras nummer i samarbete med deras redaktioner, delvis som gäster på deras redaktioner i Kapstaden och Beirut. Det har varit otroligt värdefullt. Det dubbla i att få lära känna en helt annan publicistisk, politisk miljö.  Men ändå märker man när vi sitter där, att vi pratar om ungefär samma saker i det redaktionella arbetet.

– Det där är något som har varit väldigt viktigt för mig som redaktör, att ha den erfarenheten för att kunna göra en så bra tidskrift som möjligt. Vetskapen om att det finns andra som sitter på andra platser och gör ungefär samma sak.

Det var i de samarbetena som tanken om att få till stånd ett tidskriftsresidens väcktes hos Göran. Ett sammanhang att träffa andra redaktioner och arbeta sida vid sida. När regionen beslutade om satsningen i våras, blev idén så till verklighet.

Sökte via Eurozine

Med hjälp av kontakter via Eurozine, en europeisk medlemsorganisation för kulturtidskrifter, kontaktades först ukrainska redaktioner. De var positiva, men hade svårt att komma eftersom de ville fortsätta kämpa på olika sätt och inte ville splittra familjerna. Sökandet gick vidare till tidskrifter i Ryssland och Belarus, som också arbetar under svåra förhållanden. Den ryska webbtidskriften Colta är intresserade, den belarusiska historisk-filosofiska tidskriften Arche vill gärna komma i augusti och den belarusiska stadstidskriften CityDog, blir alltså först ut i juni.

Den sistnämnda redaktionen nekades först visum till Sverige och söker nu polskt visum i stället. När Göran har kontaktat dem, har alla samtal skett via krypterade appar. Säkerhetsrisken för många av de inblandade är högst reell.

Och även om hela projektet syftar till att erbjuda hjälp till tidskrifter som verkar under akuta omständigheter, finns det också aspekter av ett internationellt kulturutbyte.

Göran vill dock inte att det ska finnas krav på någon motprestation i form av samarbeten.

– Jag tänker att det där kan komma fram om det finns intresse. Jag hoppas ju så klart att det ska knytas kontakter, men jag vill inte att det ska vara beroende av det. Vi erbjuder en plats med både infrastruktur för att bedriva  publicistisk verksamhet, ett redaktionellt sammanhang, ett nätverk, en mängd möjligheter till olika former av samarbeten, men även en plats där man kan sitta och jobba någon helt annanstans och dricka kaffe ett par gånger om dagen. Det är bra det också.

 

Bild: Paul Björkman

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet